Nyheter

Mobilitetskonferansen 2023: Stort engasjement for nullvekst

Aldri har FNs bærekraftmål nummer 17 vært viktigere; samarbeid må til for at vi skal nå nullvekstmålet! Samarbeid mellom kommunene, mellom kommunene og fylket, mellom byutviklere og mobilitetsaktører, mellom teknologiutviklere og offentlige aktører.

2022 – et aktivt år

Grønn by har i 2022 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Det er avholdt fem frokostmøter, fem konferanser, fire webinarer, en studietur, 14 faggruppemøter, fem styremøter og et årsmøte. Nye partnere siden sist årsmøte er Sandnes kommune og Multiconsult.

Multiconsult ny partner i Grønn by

– I Grønn by får vi mer innflytelse og mulighet til å påvirke, derfor valgte Multiconsult ved Multiconsult Norge AS og Link Arkitektur As å bli partner, sier Helene Russell Vastveit, leder for bærekraft i Multiconsult Norge region Sør.

Webinarserie Fit for 55 – Energi, bygg og maritim næring

Høsten og vinteren 2022 arrangerte Grønn by, sammen med Stavangerregionens Europakontor, Rogaland Fylkeskommune og Klimapartnere Rogaland, en webinarserie om ny EU-lovgivning og hva slags konsekvenser dette gir for Rogalandsbedrifter. 

Hva gjør vi lokalt for å øke graden av ombruk?

– Vi må gjenbruke mer bygg og ombruke mye mer materialer, for slik vi holder på er det snart slutt på de store byggematerialene våre, Una Myklebust Halvorsen, energi- og miljørådgiver i Asplan Viak var svært tydelig da ombruk var tema for Grønn bys frokostmøte onsdag. Lokale aktører fortalte en stor og interessert forsamling hvordan ombruk drives i praksis. Vi fikk høre om mål, ambisjoner, barrierer, potensiale og resultater.

Forskningsprosjekt med fokus på klimatilpasning og bærekraft

Tirsdag 25. oktober var 24 deltakere fra offentlig og privat sektor samlet på Veveriet i Ålgård for å diskutere klimatilpasning og bærekraft. Arbeidsverkstedet er en del av forskningsprosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak.