Nyheter

Grønne flyplassprosjekter

Tomatproduksjon i terminalen, prisbelønt honning produsert mellom rullebanene, Rogalands største bakkemonterte solcelleanlegg og elfly i passasjertrafikk mellom Stavanger og Bergen allerede i 2026.

Ombruk: Tillit og tidlig kontakt er viktig

Tema for Grønn frokost 6.septemer, sirkulær økonomi i entreprisekontrakter, er mer aktuelt enn noen gang. Byggenæringen står for en fjerdedel av både råvareforbruket og avfallet i Norge. Rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer og råstoff. For å nå klimamålene må vi bli flinkere til å utnytte eksisterende bygningsmasse og infrastruktur.

Klimaendringene kommer – forberedelsene er i gang

Hvilke endringer må til for å klimaomstille Rogaland og hva må til for at vi etter omstillingen skal
leve videre som et lavutslippssamfunn? Dette, og mye mer skal adresseres i regionalplanen for
klimaomstilling som skal fremmes for politisk behandling våren 2025. Nå inviteres alle bidragsytere
til workshoper for å informere om egne planer og komme med innspill.

Klimatilpasningsarbeidsverksted i Vår Energi Arena Sola

Tirsdag 6. juni var 24 deltakere fra offentlig og privat sektor samlet på Vår Energi Arena Sola, for å diskutere klimatilpasning og bærekraft. Arbeidsverkstedet er en del av det treårige forskningsprosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak.

HOVEDTALER: Daglig leder i forbildeprogrammet FutureBild, Birgit Rusten, kan vise til en halvering av klimagassutslipp uten ekstra kostnad. Nå ønsker hun vår region velkommen i programmet.

En myte at det er dyrt å bygge miljøvennlig

Forbildeprosjektene er drivere for å få til endring både i bygg og i bymiljøene. Prosjektene er i seg selv driverne for endring, sa daglig leder i FutureBuild Birgit Rusten, da hun fredag var hovedinnleder på byutviklingskonferansen «Forbilder som viser vei i byutviklingen» på KinoKino i Sandnes.