Kontakt Grønn By

Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill, ideer og andre ting du vil snakke med oss om.

Marie Koch Singelstad

Mobnr. +47 922 79019

Mailadresse: marie@gronnby.no