Grønt råd

Grønt råd er et forum for å dele informasjon, erfaring og kunnskap som bidrar til å drive bærekraftig verdiskaping og samfunnsutvikling i regionen.

Alle partnere i Grønn by har en plass i Grønt råd. Grønt råd møtes fire ganger i året, i tillegg til årsmøtet.

Se oversikt over partnerne i Grønn by her. 

 

Vil du bli partner i Grønn by?

Søk her