Mobilitetskonferansen 2023: Stort engasjement for nullvekst

Aldri har FNs bærekraftmål nummer 17 vært viktigere; samarbeid må til for at vi skal nå nullvekstmålet! Samarbeid mellom kommunene, mellom kommunene og fylket, mellom byutviklere og mobilitetsaktører, mellom teknologiutviklere og offentlige aktører. Og som basis for det hele, forskning, som gir et faktabasert fundament for de politiske valgene som må tas.

Rundt 150 mobilitetsentusiaster hadde fredag 21. april funnet veien til Tou Scene og den årlige mobilitetskonferansen, regionens viktigste møtested for alle som er engasjert i samferdsel-, byutvikling- og mobilitetsspørsmål. Arrangører er Grønn by, Rogaland fylkeskommune og Kolumbus.

Konferansen så på hvordan vi skal utløse potensialet som ligger i arbeidet med mobilitet. Hvordan skape god mobilitet og bærekraftig byutvikling. Hvordan kan mobilitet bidra i arbeidet med nullvekst.

 

Samarbeid og omstilling

Svaret er mangfoldig, men samarbeid og omstilling ligger til grunn for alt. I tillegg viste forskerne at det virkelig store potensialet ligger i økt sykling med el-sykkel og gange. Som leder av samferdselsutvalget i fylket, Ole Ueland (H), sa det: – Alle som har ledd av sykkelstamveien burde skamme seg! Den vil ha en enorm betydning for at vi skal nå nullvekstmålet.

 

Stort potensiale i el-sykling

Forsker Einar Leknes i NORCE kunne legge fram så ferske forskningsresultater at de ikke var publiserte ennå. Resultatene var fra komparative studier (2018-2023) av virkningene av tiltakene som iverksettes i regi av Bymiljøpakken på Nord-Jæren, Miljøpakken i Trondheim og Miljøløftet i Bergen. Der stilles spørsmålet: virker tiltakene med hensyn til nullvekstmål? En av konklusjonene er at det som virkelig virker er el-sykling. På Nord-Jæren er det et potensial for 4-dobling av sykkelturer. Sykkelekspressveger gir økt sykling, og har høy nettonytte/kr på grunn av helseeffekter. Realisering av potensialet er avhengig av sykkeltilrettelegging og bilrestriksjoner.

 

Hvordan få oss til å gå lengre?

Helge Hillnhütter fra NTNU tok for seg potensialet i å få folk til å gå lengre for å ta kollektivtransport. En kollektivreise er også en reise til fots. Han slo fast at hvor langt vi er villige til å gå for å ta buss eller bane er avhengig av byrommets utforming. Kvaliteten av den urbane omgivelsen påvirker gåingen målbart! Dermed kan byplanleggerne påvirke fotgjengernes opplevelse av tid ved å lage varierte og stimulerende byrom.

 

Presentasjoner

Hvordan rigger vi oss i Sandnes kommune for å optimalisere effekten av ny bussvei?

Bussveien – et byutviklingsprosjekt

BYUTVIKLING + MOBILITET = SANT

Bidrar byvekstavtalene til nullvekstmålet?

Mobilitet til fots, byrom – kollektivtransport?

Johan Høgåsen-Hallesby

Kollektivtransport ved en skillevei Mobilitetskonferansen 2023

Hva skjer i Kolumbus?

Moderne «t-bane» – uten skinner

Fyrstikkbakken – Et FutureBuilt-prosjekt som utforsker fremtidens mobilitetskonsepter

Mer mobilitet for mindre penger

Blir Paradis et paradis?

Program Mobilitetskonferansen

GRØNN BY: Daglig leder Marie Koch Singelstad ønsket velkommen til Tou Scene.
NULLVEKSTMÅLET: Disse tre tror på nullvekst. Fra venstre leder av fylkets samferdselsutvalg, Ole Ueland (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås og Edith Nøkling, administrerende direktør i mobilitetsselskapet Kolumbus.
BYVEKSTAVTALEN VIRKER: leder av samferdselsutvalget og fylkesordførerkandidat Ole Ueland (H) kunne fortelle at resten av fylket ønsker å kopiere byvekstavtalen på Nord-Jæren.
OPTIMALISERE, OMSTILLE, PRIORITERE: Disse tre herrene belyste fra hvert sitt ståsted hva som skjer når gamle modeller møter nye løsninger. Fra venstre Ketil Solvik-Olsen, daglig leder i Seabrokers fundamentering, Bård Norheim, forskningsleder i Asplan Viak og Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i TØI (transportøkonomisk institutt).
AREALPLANLEGGING; FRA INFRASTRUKTUR TIL MOBILITET: Spennende innlegg fra direktørene for byutvikling i Sandnes og Stavanger fra venstre; Leif Ims og Gunn Jorunn Aasland, leder for bussveien Harald Bøhn og Helge Hillenhütter, førsteamanuensis, institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU.
SATS PÅ EL-SYKLER: forskningsleder i NORCE, Einar Leknes, har forsket på om dagens tiltak virker.
UTELUNSJ: Deilig på Tou Scenes takterrasse, der drøsen gikk
ETTERDRØS: Mange deltakere ble igjen i sommerværet fredag ettermiddag.