Partnere

Selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner som er partnere i Grønn by:

Om partnerskapet

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen. Nettverket er representert av aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Våre partnere skal være pådrivere for bærekraftig verdiskaping og utvikling, jobbe aktivt med minst to av FNs bærekraftsmål og samarbeide mot stiftelsens felles mål.

Partnere i Grønn by får:

  • Tilgang på et kompetent og engasjert nettverk
  • Plass i Grønt råd
  • Plass i aktuelle ekspert/faggrupper
  • Tilgang på relevant informasjon og kunnskap som kan bidra i din bedrift/organisasjons arbeid med tema knyttet til klima, miljø og bærekraft
  • Delta på studieturer
  • Klimakost til redusert pris

Det forventes at partnere deler informasjon, erfaring og kunnskap, og bidrar aktivt inn i arbeidet i faggruppene, Grønt råd og utviklingen av Grønn by.

Årlig partnerskapsbidrag er på 75.000,- eks. mva. For kommuner er det årlige bidraget på 100.000,- inkl. mva.

Ønsker du å vite mer om Grønn by, kan du kontakte daglig leder for å avtale et møte.