Litt om Grønn by

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og
er et nettverk mellom offentlige etater, næringsliv og organisasjoner. Medlemmene er sentrale entreprenørselskaper, eiendomsselskaper og områdeutviklere.

Medlemmene våre kan du se ved å klikke her.

Elin Schanche er daglig leder i Grønn by.

Kontakt på epost: elin@gronnby.no

Telefon: (+47) 95 21 16 94