Om Grønn by

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen.

Vi bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling innen områdeutvikling, bygg, infrastruktur, mobilitet, energi, sosial bærekraft og sirkulær økonomi. Grønn by deler bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Nettverket er representert av aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Våre partnere skal være pådrivere for bærekraftig verdiskaping og utvikling, og jobbe sammen mot stiftelsens felles mål.

Les mer om partnerne i Grønn by her.

 

Vår visjon

«Sammen for en attraktiv, inkluderende og bærekraftig byregion.»

 

Våre verdier

Kompetente – vi skal basere all vår virksomhet både på erfaring og faglig kompetanse

Ansvarlige – vi skal være ansvarlige både i egen drift og i forhold til samfunnets bærekraft

Uhildet – vi skal være upartiske og politisk uavhengige

Inkluderende – vi skal bidra til at alle blir sett og hørt i byutviklingen

 

Les Grønn by sin strategiplan for 2021-2024.

 

Grønne verktøy

Finn malverk, rapporter og veiledere for bærekraftig utvikling her.

Mariann Bjørnelv er daglig leder i Grønn by.

 

Kontakt:

mariann@gronnby.no

(+47) 90961092