Litt om Grønn by

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og
er et nettverk mellom offentlige etater, næringsliv og organisasjoner. Våre medlemmer er innflytelsesrike selskaper innen et bredt spekter av fagområder der alle har bærekraft og miljøbevissthet blant sine viktige fokusområder.

Medlemmene våre kan du se ved å klikke her.

Elin Schanche er daglig leder i Grønn by.

Kontakt på epost: elin@gronnby.no

Telefon: (+47) 95 21 16 94