Main contentss

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)

2022 – et aktivt år

Grønn by har i 2022 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Les mer om dette arbeidet i Grønn bys årsrapport 2022.

Driftsforum energi godt mottatt: – Lærerikt og interessant!

Grønn by og Prosjektil inviterte i forrige uke for første gang til Driftsforum energi. En møteplass for fagfolk som er opptatt av energiforvaltning og energisparing.

Hvordan jobber kommunene for å nå klimamålene?

Hvordan svarer kommuneplanene ut klima- og miljøutfordringene? Stavanger, Sandnes og Bergen kommune deler sine erfaringer.

Havnesafari med Grønn by og Stavangerregionen Havn

Sjøveien er miljøveien. Dette ble grundig underbygd av teknisk sjef i Stavangerregionen Havn, Åsta Vaaland Veen, under havnen og Grønn bys havnesafari. Tema for møtet var havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling.

Vil du bli partner i Grønn by?

Partnere i Grønn by får tilgang på et kompetent og engasjert nettverk representert av næringsliv, offentlig sektor og akademia.

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen.

Vi bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling innen områdeutvikling, bygg, infrastruktur, mobilitet, energi, sosial bærekraft og sirkulær økonomi. Grønn by deler bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Nyheter

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi. Les siste nytt her:

InBusiness News Section Title

HOVEDTALER: Daglig leder i forbildeprogrammet FutureBild, Birgit Rusten, kan vise til en halvering av klimagassutslipp uten ekstra kostnad. Nå ønsker hun vår region velkommen i programmet.
HOVEDTALER: Daglig leder i forbildeprogrammet FutureBild, Birgit Rusten, kan vise til en halvering av klimagassutslipp uten ekstra kostnad. Nå ønsker hun vår region velkommen i programmet.

En myte at det er dyrt å bygge miljøvennlig

Forbildeprosjektene er drivere for å få til endring både i bygg og i bymiljøene. Prosjektene er i seg selv driverne for endring, sa daglig leder i FutureBuild Birgit Rusten, da hun fredag var hovedinnleder på byutviklingskonferansen «Forbilder som viser vei i byutviklingen» på KinoKino i Sandnes.

Mobilitetskonferansen 2023: Stort engasjement for nullvekst

Aldri har FNs bærekraftmål nummer 17 vært viktigere; samarbeid må til for at vi skal nå nullvekstmålet! Samarbeid mellom kommunene, mellom kommunene og fylket, mellom byutviklere og mobilitetsaktører, mellom teknologiutviklere og offentlige aktører.

2022 - et aktivt år

Grønn by har i 2022 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Det er avholdt fem frokostmøter, fem konferanser, fire webinarer, en studietur, 14 faggruppemøter, fem styremøter og et årsmøte. Nye partnere siden sist årsmøte er Sandnes kommune og Multiconsult.

Arrangementer

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for partnere og interessenter. Se hva som skjer her: