Main content

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)
slider2

Vår samarbeidspartner

Enova

arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet

Alle gode ting er tre!

Stadig mer bruk av tre i bygg

Hvordan og hvorfor bruk av tre i større bygg er en fordel, ble belyst på Grønn frokost 22. august
i regi av Rogaland Skognæringsforum, Grønn by og Fylkesmannen i Rogaland.

Opptatt av bærekraft og miljø?

Bruk grønne verktøy!

Kulturminner og transformasjon

Kulturminner har stor betydning

for byens atmosfære og identitet, men det er krevende å ta vare på kulturarven.

Mobilitet

Mobilitetskonferansen 2019

21. mars på Atlantic Hotell i Stavanger

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og som ble grunnlagt i 1993. Partnerne er betydningsfulle organisasjoner og bedrifter som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Grønn By skal dele bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Grønn by skal skape merverdi for partnerne i nettverket, samtidig som medlemmene bidrar inn i nettverket med erfaringer, kompetanse og synspunkter som viktige samfunnsaktører. Organisasjonene i nettverket representerer en bred og mangfoldig kompetanse.

Vår hovedsponsor

Enova

Prosjekter og utvikling

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi.

InBusiness News Section Title

Flintegata 2
Flintegata 2

Pådrivinitiativ

I slutten av august møtte 35 entusiaster opp til idéverksted i Flintegata 2 i Hillevåg bydel i Stavanger – en gammel bydel med både boliger, handel, kontor- og produksjonsvirksomhet som er i ferd med å transformeres langs jernbanen og bussveien. Innspillene var mange!

Bate tester bildeling

I oktober i fjor innledet Bate et prøveprosjekt sammen med Bilkollektivet. Dette som ledd i en større langsiktig strategi der hensikten er å bli grønnere og gjøre livet enklere for kundene.- Gjennom bildelingsordningen ønsker vi å gi medlemmer som bor i våre boliger, og andre beboere i kommunen, en enkel og attraktiv bildeleordning, sier kommunikasjonssjef Cecilie Wathne.

Moderne ladested planlegges på Forus

Det store parkeringshuset Forus P-hus, med adresse Røynebergsletta 5, kan bli Forus mobilitetshus, et moderne ”ladested” der alle kan parkere alle typer kjøretøy, ladbare eller konvensjonelle, og bevege seg videre individuelt eller kollektivt i alle retninger. Ladestedsnavnet ble brukte i gamle dager om handels- og møtesteder. Et gammelt norsk ord har fått en ny betydning.

Aktiviteter og seminar

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for medlemmer og interessenter gjennom året. Du finner informasjon om det som skjer her.

InBusiness News Section Title

Grønn frokost

Velkommen til grønn frokost om solceller på tak kontra bygningsvern: Torsdag 12. sept. kl. 7.30-10.45 på UiS, V 101, Arne Rettedals Hus

Grønn frokost 18. juni 2019

Stedet vi bor er viktig for alle, enten det er stort eller lite. I rapporten Bedre Byer har Rambøll spurt nærmere 4000 innbyggere i Norge om hva de mener er en bra by og hvordan byen de selv bor i kan bli enda bedre. 1000 ble spurt i en nasjonal undersøkelse, og nærmere 3000 totalt i sju spesifikke byer – blant annet Stavanger. På Grønn frokost 18. juni ble resultatene presentert.

Grønt seminar om gjenbruksasfalt

I begynnelsen av juni hadde Grønn by et meget vellykket seminar om gjenbruksasfalt. Foredragene finner du nederst på denne siden. Forskningsresultater viser at gjenbruksasfalt har like god kvalitet som vanlig asfalt.