Main contentss

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)

2022 – et aktivt år

Grønn by har i 2022 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Les mer om dette arbeidet i Grønn bys årsrapport 2022.

Driftsforum energi godt mottatt: – Lærerikt og interessant!

Grønn by og Prosjektil inviterte i forrige uke for første gang til Driftsforum energi. En møteplass for fagfolk som er opptatt av energiforvaltning og energisparing.

Hvordan jobber kommunene for å nå klimamålene?

Hvordan svarer kommuneplanene ut klima- og miljøutfordringene? Stavanger, Sandnes og Bergen kommune deler sine erfaringer.

Vil du bli partner i Grønn by?

Partnere i Grønn by får tilgang på et kompetent og engasjert nettverk representert av næringsliv, offentlig sektor og akademia.

Havnesafari med Grønn by og Stavangerregionen Havn

Sjøveien er miljøveien. Dette ble grundig underbygd av teknisk sjef i Stavangerregionen Havn, Åsta Vaaland Veen, under havnen og Grønn bys havnesafari. Tema for møtet var havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling.

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen.

Vi bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling innen områdeutvikling, bygg, infrastruktur, mobilitet, energi, sosial bærekraft og sirkulær økonomi. Grønn by deler bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Nyheter

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi. Les siste nytt her:

InBusiness News Section Title

Mye å lære av Oslo

Oslo er Norges fjerde beste kommune på klima og miljø. Dette gjør Oslo til et interessant reisemål for Grønn by, som i midten av oktober arrangerte sin årlige studietur dit.

Solkraft på bygninger: Deling av egenprodusert strøm gir store muligheter

Hvilke muligheter gir deling av solkraft på bygninger? En ny ordning for å dele egenprodusert, fornybar strøm trådte i kraft 1. oktober i år. Det betyr at flere kan produsere strøm på eget bygg uten å betale nettleie og elavgift. Dette var tema for frokostmøte torsdag 19. oktober i regi av Forus Næringspark og Grønn by.

Arrangementer

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for partnere og interessenter. Se hva som skjer her: