Main content

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)

Les om vår studietur til Århus

Studietur til Århus

Den 8.-10. mars var vi på studietur til Århus sammen med en delegasjon på 32 stk.

slider2

Vår samarbeidspartner

Enova

arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet

Opptatt av bærekraft og miljø?

Bruk grønne verktøy!

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og som ble grunnlagt i 1993. Partnerne er betydningsfulle organisasjoner og bedrifter som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Grønn By skal dele bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Grønn by skal skape merverdi for partnerne i nettverket, samtidig som medlemmene bidrar inn i nettverket med erfaringer, kompetanse og synspunkter som viktige samfunnsaktører. Organisasjonene i nettverket representerer en bred og mangfoldig kompetanse.

Vår hovedsponsor

Enova

Prosjekter og utvikling

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi.

InBusiness News Section Title

Vi ønsker Advansia velkommen som ny partner

Vi ønsker Advansia velkommen som ny partner i Grønn By. Advansia – Part of AFRY har Making Future som motto, og “making leading Solutions for generations to come” som visjon i alt arbeide de gjør. Advansia har nettopp inngått partnerskap med Grønn By fordi de ønsker å fokusere mer på å være drivere i lokalsamfunnet på det enkelt lokale regions- og seksjonskontor.

Trenger du støtte til pilotering?

Vår samarbeidspartner Enova utvider støttetilbudet til pilotering av energi- og klimatiltak. De støtter også konseptutredninger for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.

Kanskje tidenes mest spennende jobbmulighet!

Vil du være med å starte et unikt og innovativt sted for opplevelser og skapende virksomhet i Hillevåg? Hvis du i tillegg er opptatt av å bygge sosiale muskler, skape gode sosiale møtested og bidra til sirkulær økonomi og bærekraft - da er du kanskje vår nye aktivitetsleder og hussjef i Flintegata 2.

Aktiviteter og seminar

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for medlemmer og interessenter gjennom året. Du finner informasjon om det som skjer her.

InBusiness News Section Title

Vi er i gang med webinarer

Hverdagen vår har den siste måneden blitt snudd på hodet og det er lenge til vi i Grønn By igjen kan invitere til grønne frokoster, seminarer og kurs hvor vi alle møtes. Derfor har vi besluttet at vi skal ha jevnlige webinarer om dagsaktuelle tema i stedet.

Studietur til Århus 8-10. mars 2020

Årets studietur har gått til Århus hvor vi hadde med oss en delegasjon på 32 stk fra flere av våre partnere, politikere og administrativt personell fra kommunene og fylkeskommunen.

Klima bak skjema, hva gjør regionen?

Tirsdag 18. februar arrangerte Lyse og Grønn by et spennende frokostmøte om Klimarapporten «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland» med over 140 deltagere til stedet.