Main content

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)

Mobilitet

Mobilitetskonferansen 2019

21. mars på Atlantic Hotell i Stavanger

slider2

Vår samarbeidspartner

Enova

arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet

Kan den såkalte Akropolisvisjonen realiseres her?

Teatret + MUST = sant?

Grønn aftens

på Rogaland teater mandag 4. november kl 18.00

Opptatt av bærekraft og miljø?

Bruk grønne verktøy!

Kulturminner og transformasjon

Kulturminner har stor betydning

for byens atmosfære og identitet, men det er krevende å ta vare på kulturarven.

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og som ble grunnlagt i 1993. Partnerne er betydningsfulle organisasjoner og bedrifter som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Grønn By skal dele bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Grønn by skal skape merverdi for partnerne i nettverket, samtidig som medlemmene bidrar inn i nettverket med erfaringer, kompetanse og synspunkter som viktige samfunnsaktører. Organisasjonene i nettverket representerer en bred og mangfoldig kompetanse.

Vår hovedsponsor

Enova

Prosjekter og utvikling

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi.

InBusiness News Section Title

Flintegata 2
Flintegata 2

Pådrivinitiativ

I slutten av august møtte 35 entusiaster opp til idéverksted i Flintegata 2 i Hillevåg bydel i Stavanger – en gammel bydel med både boliger, handel, kontor- og produksjonsvirksomhet som er i ferd med å transformeres langs jernbanen og bussveien. Innspillene var mange!

Bate tester bildeling

I oktober i fjor innledet Bate et prøveprosjekt sammen med Bilkollektivet. Dette som ledd i en større langsiktig strategi der hensikten er å bli grønnere og gjøre livet enklere for kundene.- Gjennom bildelingsordningen ønsker vi å gi medlemmer som bor i våre boliger, og andre beboere i kommunen, en enkel og attraktiv bildeleordning, sier kommunikasjonssjef Cecilie Wathne.

Moderne ladested planlegges på Forus

Det store parkeringshuset Forus P-hus, med adresse Røynebergsletta 5, kan bli Forus mobilitetshus, et moderne ”ladested” der alle kan parkere alle typer kjøretøy, ladbare eller konvensjonelle, og bevege seg videre individuelt eller kollektivt i alle retninger. Ladestedsnavnet ble brukte i gamle dager om handels- og møtesteder. Et gammelt norsk ord har fått en ny betydning.

Aktiviteter og seminar

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for medlemmer og interessenter gjennom året. Du finner informasjon om det som skjer her.

InBusiness News Section Title

Ta i bruk et større område.
Ta i bruk et større område.

Grønn aftens om Akropolisvisjonen

Akropolisvisjonen stod på agendaen under Grønn aftens på Stavanger museum 4. november. Er visjonen en mulighet for byen? Har det potensial til å bli en livgivende bygenerator? Vil de to kulturinstitusjoner gjennom felles utvikling få fornyet attraksjon og gi liv til byen og nye byrom. Mange mente mye om dette og en spennende diskusjon er i gang.

Kan den såkalte Akropolisvisjonen realiseres her?
Kan den såkalte Akropolisvisjonen realiseres her?

Teatret + MUST = sant?

Hvordan kan en felles visjon bidra til innovasjon og byutvikling?

Grønn frokost om tak og solpaneler

I midten av september hadde Grønn by frokostmøte som solcellepaneler og solenergi. Spørsmålet som ble stilt var «Hvordan få solceller til å passe inn, selv i Gamle Stavanger?» Tak er en essensiell del av det arkitektoniske uttrykket og har stor betydning for det visuelle inntrykket av trehusbyen. Byantikvar Hanne Windsholt tydeliggjorde sitt budskap med bilder av takrekker i trehusbyen som meget klart viste hvorfor tak likestilles med fasadeendringer og at det derfor må søkes om å sette opp solpaneler her.