Main content

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)

Hvordan jobber kommunene for å nå klimamålene?

Hvordan svarer kommuneplanene ut klima- og miljøutfordringene? Stavanger, Sandnes og Bergen kommune deler sine erfaringer.

Driftsforum energi godt mottatt: – Lærerikt og interessant!

Grønn by og Prosjektil inviterte i forrige uke for første gang til Driftsforum energi. En møteplass for fagfolk som er opptatt av energiforvaltning og energisparing.

Sandnes partner i Grønn by

Årets mest attraktive by i 2022, Sandnes, er blitt partner i Grønn by.

Skal dere lage klimaregnskap?

Asplan Viak har utviklet verktøyet Klimakost!

Vil du bli partner i Grønn by?

Partnere i Grønn by får tilgang på et kompetent og engasjert nettverk representert av næringsliv, offentlig sektor og akademia.

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen.

Vi bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling innen områdeutvikling, bygg, infrastruktur, mobilitet, energi, sosial bærekraft og sirkulær økonomi. Grønn by deler bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Nyheter

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi. Les siste nytt her:

InBusiness News Section Title

Hvordan jobber kommunene for å nå klimamålene?

Forrige uke inviterte Grønn by til frokostseminar om hvordan kommuneplanene svarer ut klima- og miljøutfordringene. Stavanger kommune, Sandnes kommune og Bergen kommune delte sine erfaringer og hvordan de jobber med klimatiltak i arealplanlegging.

Driftsforum energi godt mottatt: – Lærerikt og interessant!

Grønn by og Prosjektil inviterte i forrige uke for første gang til Driftsforum energi. En møteplass for fagfolk som er opptatt av energiforvaltning og energisparing. Her skal eiere, driftsfolk og planleggere dele kunnskap og suksesshistorier. Målet er økt kompetanse samtidig som en bygger nettverk.

Sandnes partner i Grønn by

Årets mest attraktive by i 2022, Sandnes, er blitt partner i Grønn by. – Vi vil ønske Sandnes hjertelig velkommen på vegne av hele organisasjonen, dette er svært gledelig, sier styreleder i Grønn by, Hans Kjetil Aas.

Arrangementer

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for partnere og interessenter. Se hva som skjer her:

19

okt

Grønn havnesafari

Stavangerregionen Havn og Grønn by inviterer til Grønn havnesafari onsdag 19. oktober. Tema for møtet er havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling, med både interessante innlegg og befaring på programmet. Arrangementet gir en innføring i havnens sirkulære historie og framtid, sjøveiens rolle i den grønne omstillingen, og den omfattende elektrifiseringen som foregår akkurat nå. Det blir også en statusoppdatering på sjøbuss-prosjektet og viktigheten av offentlig/privat samarbeid. Arrangementet avsluttes med guidet busstur fra vestre til...

08:00-10:30

Skur 6, Strandkaien 61, 4005 Stavanger