Main contentss

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)

2022 – et aktivt år

Grønn by har i 2022 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Les mer om dette arbeidet i Grønn bys årsrapport 2022.

Driftsforum energi godt mottatt: – Lærerikt og interessant!

Grønn by og Prosjektil inviterte i forrige uke for første gang til Driftsforum energi. En møteplass for fagfolk som er opptatt av energiforvaltning og energisparing.

Hvordan jobber kommunene for å nå klimamålene?

Hvordan svarer kommuneplanene ut klima- og miljøutfordringene? Stavanger, Sandnes og Bergen kommune deler sine erfaringer.

Vil du bli partner i Grønn by?

Partnere i Grønn by får tilgang på et kompetent og engasjert nettverk representert av næringsliv, offentlig sektor og akademia.

Havnesafari med Grønn by og Stavangerregionen Havn

Sjøveien er miljøveien. Dette ble grundig underbygd av teknisk sjef i Stavangerregionen Havn, Åsta Vaaland Veen, under havnen og Grønn bys havnesafari. Tema for møtet var havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling.

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen.

Vi bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling innen områdeutvikling, bygg, infrastruktur, mobilitet, energi, sosial bærekraft og sirkulær økonomi. Grønn by deler bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Nyheter

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi. Les siste nytt her:

InBusiness News Section Title

Ombruk: Tillit og tidlig kontakt er viktig

Tema for Grønn frokost 6.septemer, sirkulær økonomi i entreprisekontrakter, er mer aktuelt enn noen gang. Byggenæringen står for en fjerdedel av både råvareforbruket og avfallet i Norge. Rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer og råstoff. For å nå klimamålene må vi bli flinkere til å utnytte eksisterende bygningsmasse og infrastruktur.

Klimaendringene kommer – forberedelsene er i gang

Hvilke endringer må til for å klimaomstille Rogaland og hva må til for at vi etter omstillingen skal leve videre som et lavutslippssamfunn? Dette, og mye mer skal adresseres i regionalplanen for klimaomstilling som skal fremmes for politisk behandling våren 2025. Nå inviteres alle bidragsytere til workshoper for å informere om egne planer og komme med innspill.

Arrangementer

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for partnere og interessenter. Se hva som skjer her:

19

okt

Seminar: Deling av solkraft på bygninger – hvilke muligheter gir det deg?

Til nå har strøm fra solceller bare kunne benyttes bak egen energimåler. Ny ordning for deling av egenprodusert, fornybar strøm betyr at flere kan produsere strøm fra for eksempel solcellepanel på taket, og slipper å betale nettleie og elavgift for den kraften man selv har produsert. Forus Næringspark og Grønn by inviterer til seminar for å utforske hva slags muligheter dette kan gi.   Program 08.30 – 09.00 Registrering med kaffe 09.00 – 09.10 Velkommen, v/Ronny...

08:30-11:00

2020Park, Forusparken 2, 4031 Stavanger