Main content

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)
Seminar bærekraftig matturisme Grønn by

Hvordan kan vi skape bærekraftig matturisme i Rogaland?

Under Gladmat-festivalen i Stavanger inviterte Grønn by til seminar om bærekraftig matturisme sammen med Gladmat, Klimapartnere, Nordisk ministerråd og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

Vil du bli partner i Grønn by?

Partnere i Grønn by får tilgang på et kompetent og engasjert nettverk representert av næringsliv, offentlig sektor og akademia.

Stor innsats for å bli energismart bedrift!

15. juni arrangerte Grønn by frokostseminaret «Bli en energismart bedrift!» på Mostun natursenter.

Skal dere lage klimaregnskap?

Asplan Viak har utviklet verktøyet Klimakost!

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen.

Vi bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling innen områdeutvikling, bygg, infrastruktur, mobilitet, energi, sosial bærekraft og sirkulær økonomi. Grønn by deler bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Nyheter

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi. Les siste nytt her:

InBusiness News Section Title

Seminar bærekraftig matturisme Grønn by
Seminar bærekraftig matturisme Grønn by

Hvordan kan vi skape bærekraftig matturisme i Rogaland?

Gode matopplevelser er helt sentralt for turisme og reiseliv. Ifølge Nordisk ministerråd oppgir 77% av fritidsreisende at mat- og drikkeopplevelser er viktig for en god reise, og over halvparten anser seg selv som matturister. Tema for seminaret var å diskutere hvordan Rogaland kan legge til rette for matturisme som gir nye forretningsmuligheter for reiselivaktører og matprodusenter som har en tydelig bærekraftsprofil.

Stor innsats for å bli energismart bedrift!

– Stavangerregionen Havn (SRH) er et eksempel til etterfølgelse. Det er virkelig inspirerende å høre om hvordan havnen jobber systematisk for å bli en energismart bedrift, sier Marie Koch Singelstad, daglig leder i Grønn by etter at teknisk sjef i SRH, Åsta Vaaland Veen fortalte om hvordan havnen jobber for å optimalisere sitt energi- og effektbehov på frokostseminaret «Bli en energismart bedrift!» på Mostun natursenter.

Arrangementer

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for partnere og interessenter. Se hva som skjer her: