Nyheter

Sirkulær økonomi i byggeprosjekter

Den 19. januar hadde vi et spennende og populært webinar om sirkulær økonomi i byggeprosjekter. Her kan du leser mer om webinaret og laste ned presentasjonene.

Hva har vi lært av koronapandemien?

Den 17. desember hadde vi vårt aller siste webinar i 2020, denne gangen i samarbeid med Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. På dette webinaret fikk vi høre litt om hva vi har lært fra koronapandemien i lys av en rekke ulike tema slik som prognoser, etikk, kilmaendringer, fornybar energi og notopia.

Kolumbus vant Kollektivprisen 2020!

Vi gratulerer vår partner Kolumbus med Kollektivprisen 2020 som de vinner for sitt helhetlige mobilitetstilbud og da særlig for deres integrasjon av bysykkel i tilbudet. Prisen ble delt ut under den digitale Kollektivkonferansen den 19. november.

Broen til framtiden – Hva skal vi leve av etter oljen?

Grønn by, Naturvernforbundet og Klimapartnere Rogaland arrangerte 29. oktober konferansen «Broen til framtiden – Hva skal vi leve av etter oljen?». Konsekvensene av omstilling fra olje- og gassproduksjon, samtidig som vi klarer å opprettholde økonomisk vekst, rettferdig fordeling og lav arbeidsledighet, ble diskutert.

Vi ønsker Faber Bygg velkommen som partner!

Vi ønsker Faber Bygg velkommen som partner i Grønn By. Faber Bygg har satt preg på sine omgivelser siden starten på 1990-tallet. Våre ca 90 ansatte omsetter nå i overkant av 400 MNOK som byggmester og totalentreprenør.

– Trenger prosjekter som Elnett21

Den 23. oktober hadde vi seminar om Elnett21-prosjektet hvor Olje- og energiminister Tina Bru kom på besøk og fikk høre om satsingen. Olje- og energiminister Tina Bru berømmer pilotprosjektet Elnett21. – Det skjer store omstillinger i samfunnet, og vi trenger aktører som går foran og ser nye muligheter slik dere gjør, sa olje- og energiministeren.