Faggrupper i Grønn by

Faggruppene er en møteplass for de ulike partnerne i Grønn by, innen spesifikke fagområder. Faggruppene er viktige arenaer for å lære, dele og spre kunnskap, og bidrar til å bygge fellesskap og samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor.

Grønn by har fire faggrupper:

  • Faggruppe for sirkulær økonomi
  • Faggruppe for areal
  • Faggruppe for energi
  • Faggruppe for mobilitet

Faggruppens medlemmer består av representanter fra de ulike partnerne. Det er opp til hver partner å selv vurdere hva slags grupper det er ønskelig å delta i. Faggruppenes arbeid støtter opp under Grønn bys visjon, verdier og mål.

Vil du bli partner i Grønn by? Søk her.