Nyheter

Jobber godt med bærekraft

Asplan Viak har kartlagt hvordan Grønn bys 22 partnere jobber med de to utvalgte bærekraftsmålene de har forpliktet seg til i tillegg til det målet alle må forplikte seg til, som er nr. 17, samarbeid.

Drømmejobben!

Mariann Bjørnelv er ansatt som ny daglig leder av stiftelsen Grønn by. Hun kommer fra stillingen som daglig leder ved det nystartede eventhuset Fiskepiren og har de siste 20 årene arbeidet i kulturfeltet. Hun begynner i stillingen 1. mars.

Inviterer til samarbeid om ny arkitekturstrategi

– For å møte utfordringene i byutviklingen kan vi ikke fortsette som før, vi må komme opp med nye svar. Samtidig er vi ferdige med brudd-estetikken der de nye byggene skulle skille seg ut og være heroiske. Alt må henge bedre sammen, samtidig som vi trenger ny arkitektur, sa Stavangers nye byarkitekt, Henrik Lundberg.

Mye å lære av Oslo

Oslo er Norges fjerde beste kommune på klima og miljø. Dette gjør Oslo til et interessant reisemål for Grønn by, som i midten av oktober arrangerte sin årlige studietur dit.

Solkraft på bygninger: Deling av egenprodusert strøm gir store muligheter

Hvilke muligheter gir deling av solkraft på bygninger? En ny ordning for å dele egenprodusert, fornybar strøm trådte i kraft 1. oktober i år. Det betyr at flere kan produsere strøm på eget bygg uten å betale nettleie og elavgift. Dette var tema for frokostmøte torsdag 19. oktober i regi av Forus Næringspark og Grønn by.