Grønne verktøy

Her kan du laste ned informasjon du kan ha bruk for om du er opptatt av bærekraft og miljø.

Grønn by  anbefaler også klimagassregnskap.no, et gratis web-verktøy som gir deg som planlegger, tiltakshaver, miljørådgiver, rådgivende ingeniør eller entreprenør mulighet til å beregne, studere og analysere et byggeprosjekts klimagassutslipp gjennom bygningenes livsløp.