Nyheter

EUs nye regelverk for bærekraftig finans

Den 17. februar holdt vi et populært webinar i samarbeid med Klimapartner Rogaland om EUs nye regelverk for bærekraftig finans. Her kan du lese mer og laste ned presentasjonene.

Lag klimaregnskap med klimakost

Asplan Viak har utviklet klimaregnskapsverktøyet Klimakost. Verktøyet er utviklet for å beregne de totale klimpautslippene fra bedrifter, kommuner, organisasjoner og virksomheter i et livsløpsperspektiv. Det er nå stadig mer aktuelt for bedrifter å føre klimaregnskap og dette blir enklere ved hjelp av Klimakost.

Sirkulær økonomi i byggeprosjekter

Den 19. januar hadde vi et spennende og populært webinar om sirkulær økonomi i byggeprosjekter. Her kan du leser mer om webinaret og laste ned presentasjonene.

Hva har vi lært av koronapandemien?

Den 17. desember hadde vi vårt aller siste webinar i 2020, denne gangen i samarbeid med Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. På dette webinaret fikk vi høre litt om hva vi har lært fra koronapandemien i lys av en rekke ulike tema slik som prognoser, etikk, kilmaendringer, fornybar energi og notopia.

Kolumbus vant Kollektivprisen 2020!

Vi gratulerer vår partner Kolumbus med Kollektivprisen 2020 som de vinner for sitt helhetlige mobilitetstilbud og da særlig for deres integrasjon av bysykkel i tilbudet. Prisen ble delt ut under den digitale Kollektivkonferansen den 19. november.

Broen til framtiden – Hva skal vi leve av etter oljen?

Grønn by, Naturvernforbundet og Klimapartnere Rogaland arrangerte 29. oktober konferansen «Broen til framtiden – Hva skal vi leve av etter oljen?». Konsekvensene av omstilling fra olje- og gassproduksjon, samtidig som vi klarer å opprettholde økonomisk vekst, rettferdig fordeling og lav arbeidsledighet, ble diskutert.