Vil du bli partner?

Fyll inn skjemaet for å søke om partnerskap i Grønn by.

Les mer om partnerskapet her. 

Hva slags faggrupper ønsker dere å delta i?(Påkrevd)
Hvilke to bærekraftsmål, i tillegg til nummer 17. samarbeid, ønsker din bedrift/organisasjon å jobbe med?(Påkrevd)