Hva gjør vi lokalt for å øke graden av ombruk?

Materialknapphet og behovet for kortsiktige klimakutt

– Vi må gjenbruke mer bygg og ombruke mye mer materialer, for slik vi holder på er det snart slutt på de store byggematerialene våre, Una Myklebust Halvorsen, energi- og miljørådgiver i Asplan Viak var svært tydelig da ombruk var tema for Grønn bys frokostmøte onsdag.

Lokale aktører fortalte en stor og interessert forsamling hvordan ombruk drives i praksis. Vi fikk høre om mål, ambisjoner, barrierer, potensiale og resultater. Møtet ble hold på «Site 4016», Smedvigs store utbyggingsområde på Åsen i Stavanger.

Una har nylig skrevet et innlegg i Arkitektnytt om maktesløsheten hun føler over forbruks- og riveiveren som fortsatt gjennomsyrer måten eiendoms- og byutvikling foregår på. – Riving for å fortette og bygge mer energieffektive bygg løser ikke klimakrisen, hevdet hun.

– For å nå klimamålene innenfor de neste 5-25 årene må vi i mye større grad prioritere  kortsiktige klimakutt, det betyr å utnytte mer av de eksisterende byggematerialene og ikke produsere like mye nytt. Flere prosjekter har nå gått foran for å teste ut ombruk i stor skala, min anbefaling er å få i gang et helt hav av prosjekter med mer avgrensede ambisjoner som tester ut det de kan.

– Tenk så kult hvis vår region tok ledelsen på ombruk, både i forbindelse med logistikk og mellomlagring av mindre byggevarer, men også de store utslippsdriverne betong og stål!

 

Flere lokale prosjekter

– Ombruk krever engasjerte rådgivere og entreprenører som vil ombruke, fortalte Tone Espedal Walskaar, Faber bygg, og Heather Bergsland, Veni ut fra sine erfaringer fra Spinn-prosjektet, rehabilitering av et 80-tallsbygg på Åsen der ombruk står sentralt. De pekte på behovet for både kartlegging, dokumentasjon og fleksibel prosjektering, og viste hvor utfordrende det er med lagerplass for resirkulert materiale og den korte tiden slikt materiale er tilgjengelig.

Anita Austigard fra IVAR fortalte om avfallsredderne i Bruktbua på Forus og hvor enormt stort potensiale det er for mer gjenbruk av husholdningsavfallet.

Arild Klingsheim i Velde viste imponerende tall for gjenbruk og sirkulær produksjon av asfalt og hvor mye CO2 som spares – og der Velde er i norgestoppen.

Robert  Selseng i Coop Sørvest viste til ombruk av over 23 meter lange betongdragere når de bygger ny butikk på Tronsholen og Stavanger kommune ved Tore Valskår viste at de er i gang med internt ombruk,  særlig av kontormøbler.

Daglig leder i Grønn by, Marie Koch Singelstad, ga status for prosjektet ombrukssentral på Nord-Jæren, der Grønn by sitter i førersetet for en gruppe bestående av IVAR, Rogaland renovasjon, Westco Miljø, Forus næringspark og Faber bygg. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for økt sirkulær utnyttelse av materialer i byggebransjen i Stavanger og omegn, for å redusere klimafotavtrykket. Prosjektbeskrivelsen er planlagt ferdig før jul, før en går i dialog med dem som kan bidra med penger for at det kan ansettes en egen prosjektleder.

 

Fakta om ombruk

Ombruk, eller gjenbruk, betyr at ting som er blitt overflødige eller unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes. Ombruk av produkter bidrar til avfallsforebygging og støtter opp om en sirkulær økonomi. Det står høyt i avfallshierarkiet, etter avfallsforebygging. Ombruk er avfallsforebyggende dersom det hindrer nykjøp, og kan derfor redusere klimautslippene betydelig. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet.

GODT OPPMØTE: Mange var interessert i ombruk.
OMBRUKSEKSPERTISEN: Flinke foredragsholdere belyste ombruk fra flere ulike ståsteder.
GOD FROKOST: Selvsagt med frokost på et frokostmøte...