2022 – et aktivt år

Grønn by har i 2022 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Det er avholdt fem frokostmøter, fem konferanser, fire webinarer, en studietur, 14 faggruppemøter, fem styremøter og et årsmøte. Nye partnere siden sist årsmøte er Sandnes kommune og Multiconsult.

Arbeidet i faggruppene er viktige bærebjelker for vårt arbeid og sentrale arenaer for læring, deling av kunnskap. Faggruppene bidrar til å bygge fellesskap og samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor. Ny faggruppe i år er for mobilitet, i tillegg er det faggrupper for arealutvikling, energi og sirkulær økonomi.

Les mer om dette arbeidet i Grønn bys årsrapport 2022 her.

Årsmøtet i Grønn by ble avholdt midten av april hos IVAR på Langevatn i Gjesdal kommune. Der drifter IVAR Norges nest største vannverk som sørger for kvalitetsvann til 330.000 innbyggere.

Styret etter årsmøtet:
Hans Kjetil Aas, Stavanger utvikling, leder – ikke på valg
Ingrid Nordbø, IVAR, nestleder – gjenvalgt
Kjetil Førsvoll, Boreal – gjenvalgt
Stig Rune Paulsen, Lyse – gjenvalgt
Jan Arild Wathne, Faber Bygg – ikke på valg
Dagny Sunnanå Hausken, Stavanger kommune – ikke på valg
Monica Runestad, 2020park – nyvalgt

SPENNENDE: Hele årsmøtet fikk omvisning på IVARs imponerende vannnbehandlingsanlegg i Gjesdal
INSPIRERENDE: Omviser prosessoperatør John Michael Idland, kunne sine ting.