Inviterer til samarbeid om ny arkitekturstrategi 

– For å møte utfordringene i byutviklingen kan vi ikke fortsette som før, vi må komme opp med nye svar. Samtidig er vi ferdige med brudd-estetikken der de nye byggene skulle skille seg ut og være heroiske. Alt må henge bedre sammen, samtidig som vi trenger ny arkitektur, sa Stavangers nye byarkitekt, Henrik Lundberg, da han forrige uke besøkte Grønn bys styre- og rådsmøte. Han fortalte om hva jobben hans går ut på og hvorfor kommunen har en byarkitekt. 

Lundberg tok utgangspunkt i Stavanger kommunes visjon «Vi bygger fellesskap». Han understreket at arkitekturen kan være et verktøy for å nå samfunnsmålene og at byarkitekten kan være med å løfte det. Det gjøres blant annet i arbeidet med den nye arkitektur- og byformstrategien, kalt «Plan A». Han inviterte til innspill og samarbeid om den nye planen.

Plan A – ny arkitekturstrategi
Plan A skal inneholde det kommunen tenker er viktig for alt som bygges. – Utfordringene vi har er ganske store; vi skal bygge slik at en ikke uthuler den identiteten byen har, vi må ta hensyn til klimautfordringene og adressere de økte forskjellene, sa Lundberg og fremholdt at dette er førende for planens satsingsområder koblet opp mot kommuneplanen.

Overordnet skal måten utfordringene møtes på skal være vakker, grønn, inkluderende og gjennomtenkt. Planen skal til sammen sørge for helhetlige byggerier der en passer på særpreget; at alle bygg utformes basert på en idé, er forankret til stedet, styrker sammenhengen til omgivelsene og har en estetisk utforming. Byggene må også være menneskelige og ansvarlige, i forhold til strenge natur – og miljøkrav, samt langsiktige og fremtidsrettede. 

Plan A skal bli en visuell plan som viser mål og intensjoner i form av eksempler som kan brukes i dialogen med de som skal utvikle byggeriene. Planen skal brukes både av utbyggerne og kommunen selv. Målet er at denne strategien skal kunne brukes konkret i byggesaker.

Stavanger med i Futurebuilt
For å hjelpe oss med å finne gode fremtidsrettede løsninger kan vi se til den store eksempelsamlingen til Futurebuilt der det finnes 70 realiserte utbyggingsprosjekter med ekstra høy miljøprofil. Stavanger kommune blir med i Futurebuilt fra 2024. Bergen ble med i år og allerede har 40 prosjekter søkt om å få bli med i programmet.

INVITERTE: Nytilsatt byarkitekt Henrik Lundberg med avtroppende Grønn by-leder, Marie Koch Singelstad.
GODT OPPMØTE: Som vanlig meget godt oppmøte på Grønn bys styremøte og rådsmøte.