Mye å lære av Oslo

Oslo er Norges fjerde beste kommune på klima og miljø. Dette gjør Oslo til et interessant reisemål for Grønn by, som i midten av oktober arrangerte sin årlige studietur dit.

Grønne forbilder, sirkularitet, byutvikling, samarbeidsformer og samskaping var tematikk for studieturen. Oppslutningen om var stor, med nærmere 40 deltakere. Grønn bys årlige studietur er svært ettertraktet, og har deltakere både fra offentlig og privat sektor med ulik faglig bakgrunn. 

– Studieturene til Grønn by er en sentral nettverksplass, hvor man både henter inspirasjon og knytter relevante kontakter i arbeidet med bærekraftige initiativer. Under disse to dagene har vi fått en god miks av faglige innlegg og praktiske befaringer, sier Marie Koch Singelstad, daglig leder i Grønn by som forteller at foredrag og eksempler handlet om transformasjon i møte fremtiden.

– I følge PWC sin rapport «Bærekraft 356», er Oslo Norges ikke bare fjerde beste kommune på klima og miljø, kommunen kommer også på fjerdeplass av de mest bærekraftige kommunene blant landets største kommuner, sier Singelstad.

Futurebuilt-prosjekter
Kristian August gate 13 er Norges første fullskala ombruksbygg. Bygget ble ferdig i 2021 og har en ombruksgrad på nærmere 80 %.  Bygget huser også Grønn Byggallianse og Futurebuilt, som delte sin innsikt og erfaringer om sirkularitet og bærekraftig utvikling.

Videre tok Jennifer Lamson fra Hoegh Eiendom gruppen gjennom historien til nabobygget Kristian August gate 23, et sirkulært verneverdig bygg. Presentasjonen kastet lys over hvordan bærekraft kan integreres i eksisterende bygningsarv, og hvordan man kan tilpasse gamle strukturer til moderne, miljøvennlige standarder.

– Det er interessant å se hvilken effekt futurebuilt-prosjekter har hatt som forbildeprosjekter, særlig nå som programmet også etablerer seg i Stavanger. Prosjektene demonstrerer et potensial for halvering av klimagassutslipp fra bygg, uten betydelig økning i kostnader. Ved å sette ambisiøse mål fra starten av, åpnes det opp for å utforske innovative tilnærminger og realisere betydelige endringer i klimapåvirkningen av byggeprosesser. Tankesettet som oppmuntrer til nytenkning i prosjektets tidlige stadier viser hvor mye som kan oppnås ved å legge grunnlaget for bærekraftige valg fra starten av, sier Singelstad

Ombrukte byggematerialer
Under besøket hos Ombygg, et byggevarehus og mellomlagringstilbud for brukte byggevarer, ble viktigheten av resirkulering og gjenbruk understreket. Ombygg har som målsetning å legge til rette for at brukte byggevarer blir minst like attraktive som nye, og på den måten bidra til at byggenæringen enkelt, effektivt og i større grad og kan utnytte materialressurssene i eksisterende bygg. Stedet var et levende eksempel på hvordan man kan redusere avfall og optimalisere ressursbruk.

– Det må være et felles mål at et tilsvarende tilbud blir opprettet i Rogaland. Sammen med andre gode krefter jobber Grønn by for å kunne realisere et tilsvarende konsept på Nord-Jæren, sier Marie Koch Singelstad.

Byutvikling og samarbeidsformer
Gjennom prosjekter som videreutvikling av Økern sentrum, Landbrukskvartalet, Klosterenga skulpturpark, Grønlikaia og Bykuben fikk delegasjonen også innblikk i ulike samarbeidsformer, hvor målet er å skape en mer levende og bærekraftig by. Hav Eiendom utarbeider ny plan for den siste delen av Bjørgvika, Grønnlikaia. Kommunikasjonssjef Eirik Oland Nedrelid fortalte om hvordan de har brukt smultringøkonomi (Kate Rawworts økonomiske modell Doughbut Economics) i utviklingen av området, og hvordan modellen har gitt et rammeverk, verktøy og begrepsapparat for å diskutere sammensatte problemstillinger. 

BESØK: Delegasjonen utenfor Kristian August gate 13.
BYØKOLOGI: Andreas Fadum Haugstad fra Bykuben forteller om det kommunale prosjektsenteret for byøkologi, som skal bidra til at Oslo kommune realiserer sine klima- og miljøambisjoner.