Drømmejobben!

Mariann Bjørnelv er ansatt som ny daglig leder av stiftelsen Grønn by. Hun kommer fra stillingen som daglig leder ved det nystartede eventhuset Fiskepiren og har de siste 20 årene arbeidet i kulturfeltet. Hun begynner i stillingen 1. mars.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått en så erfaren leder inn i Grønn by, sier styreleder i stiftelsen Hans Kjetil Aas. Han understreker at Bjørnelvs engasjement og arbeid for bærekraft har vært avgjørende for rekrutteringen.

– Gjennom alle mine år i kulturfeltet har det grønne skiftet og bærekraftig utvikling stått sentralt i mitt virke, sier Bjørrnelv og understreker at kulturfeltet i flere år har satt dette høyt på agendaen og arbeidet målrettet med det fra flere innfalllsvinkler. – Arbeid med å kartlegge og redusere eget utslipp for festivaler og arrangører i Norge innenfor områdene energi, mat og drikke, transport, produksjon, avfall og innkjøp/gjenbruk har kommet langt.

– Dette er et arbeid  jeg brenner for. Jeg var klar for et skritt ut av kulturfeltet og hadde et stort ønske om å få jobbe nettopp med bærekraftig utvikling av byer.  I så måte er Grønn by en drømmejobb! Jeg gleder meg til å bli kjent med alle samarbeidspartnerne og ikke minst ta med meg mitt nettverk fra kulturlivet inn i jobben. Kanskje bør også kreative næringer inn i Grønn by? Å bygge bærekraftige byer er jo mer enn bare infrastruktur og bygg. For å få gode lokalsamfunn for fremtiden må vi også se på innholdet i byen og hvordan det er for de som bor der og jobber der. Jeg gleder meg til å suge til meg den kunnskapen som alt sitter i organisasjonen og ikke minst kartlegge og utforske hvilken retning Grønn by bør ta i årene fremover, sier den nye Grønn by lederen.

Bjørnelvs bakgrunn fra kulturfeltet er omfattende, hun har blant annet har vært festivalsjef for Moldejazz og daglig leder på Folken i flere år. Bjørnelv har også arbeidet med en rekke av landets største musikkfestivaler. Hun er videre styreleder i Filmkraft Rogaland og foredragsholder for Norske Kulturarrangører. Av utdanning har hun en bachelor fra UiS i hotelledelse, ved siden av musikk- og kulturstudier, og holder på med en master i strategi- og ledelse.