Sjøveien er miljøveien. Dette ble grundig underbygd av teknisk sjef i Stavangerregionen Havn, Åsta Vaaland Veen, under havnen og Grønn bys havnesafari. Tema for møtet var havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling.

Forrige uke arrangerte Grønn by studietur til Bergen. Hovedtema var klima og miljø i et byutviklingsperspektiv.

Hvordan svarer kommuneplanene ut klima- og miljøutfordringene? Stavanger, Sandnes og Bergen kommune deler sine erfaringer.

Årets mest attraktive by i 2022, Sandnes, er blitt partner i Grønn by.

Grønn by og Prosjektil inviterte i forrige uke for første gang til Driftsforum energi. En møteplass for fagfolk som er opptatt av energiforvaltning og energisparing.

Under Gladmat-festivalen i Stavanger inviterte Grønn by til seminar om bærekraftig matturisme sammen med Gladmat, Klimapartnere, Nordisk ministerråd og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.