Under Gladmat-festivalen i Stavanger inviterte Grønn by til seminar om bærekraftig matturisme sammen med Gladmat, Klimapartnere, Nordisk ministerråd og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

15. juni arrangerte Grønn by frokostseminaret «Bli en energismart bedrift!» på Mostun natursenter.

Gladmat, Klimapartnere, Nordisk ministerråd, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi og Grønn by inviterer til seminar om bærekraftig matturisme. Seminaret er en del av Gladmat 2022.

15. juni arrangerer Grønn by frokostseminar sammen med Forum for Natur og Friluftsliv Rogaland

Partnere i Grønn by får tilgang på et kompetent og engasjert nettverk representert av næringsliv, offentlig sektor og akademia.

Den 19. januar hadde vi webinar om sirkulær økonomi i byggeprosjekter.