Grønn by har i 2022 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Les mer om dette arbeidet i Grønn bys årsrapport 2022.

Ombruk var tema for Grønn bys frokostmøte onsdag. Lokale aktører fortalte en stor og interessert forsamling hvordan ombruk drives i praksis. Vi fikk høre om mål, ambisjoner, barrierer, potensiale og resultater.

Sjøveien er miljøveien. Dette ble grundig underbygd av teknisk sjef i Stavangerregionen Havn, Åsta Vaaland Veen, under havnen og Grønn bys havnesafari. Tema for møtet var havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling.

Forrige uke arrangerte Grønn by studietur til Bergen. Hovedtema var klima og miljø i et byutviklingsperspektiv.

Hvordan svarer kommuneplanene ut klima- og miljøutfordringene? Stavanger, Sandnes og Bergen kommune deler sine erfaringer.

Årets mest attraktive by i 2022, Sandnes, er blitt partner i Grønn by.