Stor innsats for å bli energismart bedrift!

Stavangerregionen Havn (SRH) er et eksempel til etterfølgelse. Det er virkelig inspirerende å høre om hvordan havnen jobber systematisk for å bli en energismart bedrift, sier Marie Koch Singelstad, daglig leder i Grønn by etter at teknisk sjef i SRH, Åsta Vaaland Veen fortalte om hvordan havnen jobber for å optimalisere sitt energi- og effektbehov på frokostseminaret «Bli en energismart bedrift!» på Mostun natursenter.

– Vi står midt oppe i en dekarbonisering av hele transportsektoren, dette vil kreve mye strøm. Det må vi som havn tilrettelegge for, sa Vaaland Veen og viste til alle endringene bare de siste to årene med etablering av landstrømanlegg for offshoreskip både i Risavika og Stavanger, den første elektriske kontainertrøkken er tatt i bruk, Utenriksterminalen har fått solcelleanlegg på taket, det utredes strømanlegg for cruiseskip, samtidig som hele hurtigbåtflåten skal elektrifiseres.

Havnen har dessuten jobbet systematisk med energikartlegging av egne bygg og på bakgrunn av denne satt i gang med flere oppgraderinger som sparer både strøm og effekt, blant annet etterisolering, nye vinduer, nytt ventilasjonsanlegg, ny belysning, vannbåren varme, varmepumper og endring av kjøleanlegg.

– Vi jobber videre for å optimalisere energi- og effektforbruk gjennom en rekke tiltak, blant annet gjennom prosjektet Elnett21, forklarte Vaaland Veen.

Vaaland Veen var en av fire innledere på frokostseminaret i regi av Grønn by, Naturvernforbundet, Stavanger Turistforening og Forum for natur og friluftsliv.

Rune Folkvord fra Naturvernforbundet innledet om ENØK-tiltak som isolasjon, varmegjenvinning og solenergi med utgangspunkt i sitt eget passivhus. Hans appell var; spar strøm, redd naturen!

Miljøvernsjef i Stavanger, Jane Nilsen Aalhus, presenterte en mulighetsstudie for solenergi på kommunale bygg. Der er samtlige av kommunens 760 bygg er vurdert. 360 ble valgt ut for nærmere kartlegging. Konklusjonen er at 91 bygg i kommunen egner seg for lønnsom produksjon av solenergi. Stavanger kommune planlegger at alle nye bygg skal dekke minst 10% av byggets samlede energibehov med solenergi.

Tor Eggebø fra Asplan Viak snakket om grunnvarme, en relativt ukjent varmekilde med stort potensiale. Faktisk hele 21% av Norges kraftproduksjon i et normalår. Et grunnvarmeanlegg dekker fra 90 til 100% av et byggs varmebehov og bidrar i tillegg til kjøling om sommeren.

Les mer i presentasjonene.

FROKOST I DET GRØNNE: Mostun Natursenter var den perfekte rammen rundt frokostseminaret om energismarte bedrifter.
FOREDRAGSHOLDERNE: Fuglekasser som takk til Tor Eggebø, Asplan Viak, Åsta Vaaland Veen, Stavangerregionen Havn, Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune og Rune Folkvord, Naturvernforeningen Strand.
VED MOSVANNET: Junifrokost utenfor Mostun Natursenter