Den 19. januar hadde vi webinar om sirkulær økonomi i byggeprosjekter.