Sirkulær økonomi i byggeprosjekter – et godt klimatiltak!

Den 19. januar hadde vi et spennende og populært webinar om sirkulær økonomi i byggeprosjekter. Materialer er hvoedårsaken for store klimagassutslipp fra bygg- og anleggsbransjen. Over 50 prosent av klimagassutslippene i et byggs livsløp skjer allerede ved produksjon og transport av materialer til prosjektet.

I webinaret så vi på hvorvidt sirkulære bygg er løsningen. Vi diskuterte hva sirkulære materialvalg betyr og hvilke barrierer og utfordringer vi står ovenfor. Innledningsvis holdt Anne Solgaard fra Grønn byggallianse et godt åpningsinnlegg hvor hun forklarte hva et sirkulært bygg er og hvordan de bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Deretter holdt Heather Bergsland fra Veni og Tone Espedal Walskaar fra Faber bygg et innlegget «Fra kirke til høyhus, Barrierer og muligheter». Her fortalte de om det spennende prosjektet i Knud Holms Gate 8 hvor det blir sett på muligheten til å bruke sirkulære materialer, blant annet fra Misjonskirken som skal rives.

Avslutningsvis fortalte Anne Sigrid Norbdy fra Asplan Viak om deres erfaringer fra KA13 som er et fullskala ombruksprosjekt i Oslo. Et veldig spennende prosjekt som vi kan dra mye lærdom fra. Vi fikk mange gode spørsmål og hadde en god diskusjon mot slutten av webinaret. Tusen takk til alle engasjerte innledere og deltakere!

Grønn by vil fortsette å jobbe med sirkulær økonomi i tiden som kommer.

Fra Bergsland og Walskaar sin presentasjon om K8-prosjektet.
Fra presentasjonen til Nordby om KA13-prosjektet.