Gladmat, Klimapartnere, Nordisk ministerråd, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi og Grønn by inviterer til seminar om bærekraftig matturisme. Seminaret er en del av Gladmat 2022.