Grønn by har i 2022 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Les mer om dette arbeidet i Grønn bys årsrapport 2022.