Innholdsrik studietur til Trondheim

En delegasjon på 40 stk fra Grønn by reiste på studietur til Trondheim den 3.-5. oktober. Vi ankom Trondheim søndag ettermiddag og startet med en hyggelig middag bestående av italiensk pizza på Frati i Trondheim, like etter at vi sjekket inn på vakre Britannia hotell.

Mandag 4. oktober

Første dagen gikk vi av gårde til Nyhavna og Trondheim Maritime senter hvor vi fikk høre en rekke spennende foredrag omkring. Først en innføring i byutviklingsstrategien og strategi for areal- og transportutvikling.

Deretter gikk vi litt mer spesifikt inn i sentrumsutviklingen og planen for Trondheim sentrum frem mot 2050. Etter dette gikk vi inn på planene for området rundt Nyhavna som kan være til forveksling lik området ved Jåttåvågen i Stavanger.

Samlingen på Maritimt senter ble avsluttet med en hyggelig og sosial lunsj før vi tok turen på befaring av Nyhavna, Havet kulturarena og Svartlamoen. En veldig interessant befaring som viste mye av mangfoldet området har å by på. Vi var også en tur innom Brukom – et gjenbruksmarkedet som ligger i området.

Etter dette tok vi turen til Powerhouse som er et spennende plusshus i Trondheim utviklet av Entra, Asplan Viak, Skanska, Snøhetta og ZERO. Her lærte vi både om hvordan huset fungerer, arbeidet i forkant og fikk en omvisning i det imponerende bygget. Kan vi håpe på et slikt bygg i Stavangerregionen i fremtiden?

Dagen ble avsluttet med en nydelig middag på hotellet. Her fikk vi også høre litt om historien til Britannia hotell – veldig god og spennende historie. Elin Schanche ble takket av som daglig leder med flere festlige taler og innslag. Vi setter stor pris på den flotte innsatsen hun har gjort for organisasjonen og ønsker ny daglig leder, Marie Koch Singelstad, hjertelig velkommen.

Tirsdag 5. oktober

Den siste dagen startet vi i Asplan Viak sine lokaler i Abels hus. Her fikk vi høre en del om campusplanene i Trondheim og hvordan det tenkes rundt utviklingen av et campus- og innovasjonsdistrikt. Videre ble det fortalt om planprogram og offentlig plan for offentlige rom og forbindelser for bycampus Elgeseter. Der ble det tydeliggjort hvordan prosjektet har ringvirkninger for hele byen og den eksisterende infrastrukturen.

Avslutningsvis hadde vi en bolk rundt St. Olavsutbyggingen hvor vi så på hvordan sykehuset ble planlagt i sin tid og hvordan dette har blitt realisert. Det har resultert i en sykehusby midt i byen, som vi var så heldige at vi fikk ta en spasertur i alle sammen, i kombinasjon med en befaring av campusområdet. På veien mot flyplassen stoppet vi også i Grillstad, en ny bydel i Trondheim.

Vi takker Asplan viak og alle bidragsytere i Trondheim kommune for en nyttig og lærerik tur!

Veggkunst på Svartlamoen.
Hele delegasjonen samlet ved hovedbygget til NTNU.