En myte at det er dyrt å bygge miljøvennlig

– Forbildeprosjektene er drivere for å få til endring både i bygg og i bymiljøene. Prosjektene er i seg selv driverne for endring, sa daglig leder i FutureBuild Birgit Rusten, da hun fredag var hovedinnleder på byutviklingskonferansen «Forbilder som viser vei i byutviklingen» på KinoKino i Sandnes. Arrangører var Grønn by, Stavanger Arkitektforening og Rogaland Bolig- og Byplanforening.

Rusten snakket om eksempelets makt og presenterte en rekke spennende forbildeprosjekter og den effekten forbildearbeidet har hatt over tid. – Det er en myte at det er så dyrt å være miljøvennlig, understreker Rusten. – Programmet har vist at det er mulig å halvere klimagassutslippene fra bygg uten noe vesentlig økning i kostnadene, at det er viktig å ha ambisjonene helt fra start og hvor mye en kan få til ved å tenke nytt helt fra oppstarten av et prosjekt. Merkostnaden ligger i det å drive innovasjon, men det gir mye læring og bidrar til den markedsfordelen det er å ligge i front og skape en by som fungerer sosialt for dem som bor der.

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu som skal bidra til å skape mer klimavennlige og attraktive bygg og byområder. Hovedpartnerne i programmet er i Oslo-området. Nytt av året er Bergen er kommet med. Blir Stavanger-regionen neste?

– Det må regionen selv svare for, men vi har ønsket dere velkommen inn i det spleiselaget programmet er. Så vidt jeg forstår har Stavanger kommune søkt om Klimasats om penger til å starte FutureBuilt i denne regionen. – Denne konferansen har vist meg at det skjer mye spennende her i regionen er god drive, sier Rusten.

Rusten fortalte forsamlingen hvordan FutureBuilt jobber, om kriteriene for å bli med og forventingene til prosjektene. – Forbildeprosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. For å bli et forbildeprosjekt må en ha de rette ambisjonene og vilje til å satse, sier Rusten som sammen med de sju andre i administrasjonen både hjelper og kvalitetssikrer deltakerne i programmet. Målet er å realisere 100 forbildeprosjekter, både byområder og enkeltbygg, som overoppfyller FNs bærekraftmål og Paris-målene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis. – Til nå er det 70 prosjekter i porteføljen, og flere nye er i pipeline, også i Bergen. 40 av prosjektene er ferdig bygget og samtlige viser at den bærekraftige, klimanøytrale og attraktive byen er mulig!

Birgit Rustens presentasjon

Hvilken posisjon ønsker Nord-Jæren å ta?

Nord-Jæren skal utvikles som en bærekraftig og attraktiv byregion, samtidig som FNs bærekraftsmål skal innfris. Hvordan skal vi sikre sosial bærekraft, ombruk, grønn mobilitet, delingsøkonomi og naturmangfold. Hvilken posisjon ønsker Nord-Jæren å ta i denne sammenheng? Hva er allerede gjort, hva gjøres akkurat nå og hvordan kan vi akselerer arbeidet? Hvordan skaper vi attraktivitet i større deler av byområdene? Hvordan kan man inspirere og skape gode eksempler til etterfølgelse? Hvor er fyrtårnet for bærekraft i regionen?

Disse spørsmålene ble belyst av aktører med ulik bakgrunn og med forskjellige perspektiver. Over 80 deltakere tok turen til seminaret «Forbilder som viser vei i byutviklingen», som ble avholdt på KinoKino i Sandnes kommune.

Heather Bergsland fra Veni var tydelig. – Vi vil ha FutureBuilt til regionen vår. Vi er klar!

 

Resten av programmet var slik:

Bærekraftige Bergen – Futurebuilt som viktig brikke, Tordur Bryngeirsson, prosjektleder for FutureBuilt i Bergen kommune

Hvorfor er FutureBuilt viktig for Stavanger? Stavanger kommune

Ja til sirkulærøkonomi i byggebransjen, Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Kulturkvartalet som katalysator, Søren Jensen, Sandnes kommune

Bærekraftige prosesser, Aslaug Tveit, daglig leder i Leva Urban Design

NEB-STAR som ledestjerne, v/Heather Bergsland, VENI og Kristin Kverneland, prosjektleder for NEB-STAR i Stavanger kommune

Båndbyen – ka då ittepå, v/Henrik Lundberg, sivilarkitekt og partner i KAP

Sandnes – vinner av Attraktiv by-prisen 2022, v/Alexandria Algard, Alexandria Algard Architects

Politiske visjoner for storbyområdet, v/Stavanger og Sandnes Arbeiderparti, Stavanger og Sandnes Høyre

Befaring i Sandnes

HOVEDTALER: Daglig leder i forbildeprogrammet FutureBild, Birgit Rusten, kan vise til en halvering av klimagassutslipp uten ekstra kostnad. Nå ønsker hun vår region velkommen i programmet.
HOVEDTALER: Daglig leder i forbildeprogrammet FutureBild, Birgit Rusten, kan vise til en halvering av klimagassutslipp uten ekstra kostnad. Nå ønsker hun vår region velkommen i programmet.
ARRANGØRENE: Harald Brynlund-Lima, Rogaland Boby, Marie Koch Singelstad, Grønn by og Per Anda, Stavanger Arkitektforening.
SAMMEN: Politikere fra Sandnes og Stavanger presenterte felles byutviklingsvisjoner. Fra venstre høyrepolitikerne John Peter Hernes og Kenny Retore, og arbeiderpartipolitikerne Sissel B Fuglestad og Arne Espedal.
GODE DISKUSJONER UNDER LUNSJEN: Monica Runestad fra 2020Park, Martin Lillesand fra MaPlan og Henrik Lundberg.
UTVIKLING: Ole Tonning fortalte om utviklingen i Sandnes sentrum.
BEFARING I SANDNES SENTRUM