Ombruk var tema for Grønn bys frokostmøte onsdag. Lokale aktører fortalte en stor og interessert forsamling hvordan ombruk drives i praksis. Vi fikk høre om mål, ambisjoner, barrierer, potensiale og resultater.

Sjøveien er miljøveien. Dette ble grundig underbygd av teknisk sjef i Stavangerregionen Havn, Åsta Vaaland Veen, under havnen og Grønn bys havnesafari. Tema for møtet var havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling.

Forrige uke arrangerte Grønn by studietur til Bergen. Hovedtema var klima og miljø i et byutviklingsperspektiv.

Hvordan svarer kommuneplanene ut klima- og miljøutfordringene? Stavanger, Sandnes og Bergen kommune deler sine erfaringer.

Grønn by og Prosjektil inviterte i forrige uke for første gang til Driftsforum energi. En møteplass for fagfolk som er opptatt av energiforvaltning og energisparing.

Partnere i Grønn by får tilgang på et kompetent og engasjert nettverk representert av næringsliv, offentlig sektor og akademia.