Broen til framtiden 2021

Den 18. november arrangerte vi konferansen «Broen til framtiden» sammen med Naturvernforbundet. Temaet for dagen var energi og landbruk i det grønne skiftet.

Konferansen ble holdt i Naturvernforbundets fine lokaler i Inge Steenslands Hus. Det var omtrent 60 deltakere og 19 innledere. I tillegg fikk vi videohilsener både fra EU’s energikommisær, Kadri Simson og energiminster Marte Mjøs Pedersen.

Første del av konferansen handlet om energiutfordringer – hvor skal vi hente den fornybare krafta i en rettferdig omstilling fra fossilalderen? Og dernest – hvilke konkrete muligheter har vi som løser energiutfordringene? En av mulighetene er havvind, et tema som ble belyst med synspunkter fra utbyggerne (Equinor), fagforeninga, fiskerne (Fiskerlaget) og fugleinteressene (NINA).

Landbruksdelen omhandlet den globale matkrisa i en verden med akselererende klimaendringer og ble avsluttet med omstilling i landbruket sett fra fjøsgolvet.

Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av konferansen og gleder oss allerede til neste år!

Daglig leder i Grønn by, Marie Koch Singelstad, var konferansier under konferansen.
Trond Furenes fra Lyse holder opp det 7. bærekraftsmålet: Ren energi for alle.

Spennende seminar og workshop om bærekraftig matturisme

Den 3. november arrangerte Grønn by, Gladmat, Region Stavanger, Smartby forskningsnettverket ved UiS og Rogaland fylkeskommune seminar og workshop om bærekraftig matturisme. Seminaret ble avholdt på Solastranden Gård og vi fikk sett nærmere på bærekraftig matturisme som konsept, og fokuserte særlig på hvilke fremtidsutsikter vi ser i vår region og lærte av andres erfaringer.

Jonathan Leer åpnet seminaret med en innføring i bærekraftig matturisme. Han redegjorde også for forskningsprosjektet «Sustainable food tourism in the Nordic region» som er støttet av Nordisk ministerråd.

Deretter bidro Audun Pettersen fra Innovasjon Norge via Temas med en veldig god presentasjon omkring lokalmatens plass i nasjonens reiselivsstrategi. Han fremhevet spesielt viktigheten av å tenke helhetlig og at man lykkes gjennom å ha gjensidige mål. Samtidig påpekte han hvordan måltidsturisme er et voksende segment.

Gunhild Vevik fra Region Stavanger holdt et engasjerende innlegg om bærekraftig reiseliv i Stavangerregionen. Dere redegjorde hun blant annet for hvordan destinasjonsselskapet jobber med bærekraft.

Maren Skjelde fortalte om det spennende arbeidet Gladmat har gjort for å bli grønnere. Det viser at det er mulig å få til en bærekraftig matfestival i vår region! Et veldig inspirerende foredrag.

Etter en liten pause fikk vi høre om de verdifulle erfaringene som «Den Gyldne Omvei» har gjort seg litt lenger nord i landet. Der går flere aktører sammen for å tiltrekke seg turisme.

Avslutningsvis fortalte Frode Hagerup fra Opplev Jæren om hvordan de tenker omkring bærekraftig matturisme og opplevelser på Jæren. En veldig spennende presentasjon fra en organisasjon vi forventer å høre mye fra i årene som kommer.

Veldig spennende å høre om hvordan Den Gyldne Omvei har arbeidet.

Workshop

Etter en nydelig lunsjbuffet med mye god lokal mat ble det holdt en workshop der deltakerne på seminaret fikk bryne seg på hvordan man kan utarbeide en kundereise for bærekraftig matturisme. Kundereisen skulle utarbeides fra markedsføring, via logistikk til selve matopplevelsen. Viktige faktorer å ha med var tiltak for reduksjon i klimagassutslipp, hvordan sikre økonomisk, sosial og kulturell bærekraft i lokalmiljøet, hvordan involvere kunden og hvordan man ville organisere og fordele ansvar underveis.

En spennende workshop som utfordret de allerede eksisterende kundereisene og bidro til at deltakerne tenkte nytt. Vi håper mange dro inspirerte fra arrangementet!

Engasjerte deltakere på workshop.

Innholdsrik studietur til Trondheim

En delegasjon på 40 stk fra Grønn by reiste på studietur til Trondheim den 3.-5. oktober. Vi ankom Trondheim søndag ettermiddag og startet med en hyggelig middag bestående av italiensk pizza på Frati i Trondheim, like etter at vi sjekket inn på vakre Britannia hotell.

Mandag 4. oktober

Første dagen gikk vi av gårde til Nyhavna og Trondheim Maritime senter hvor vi fikk høre en rekke spennende foredrag omkring. Først en innføring i byutviklingsstrategien og strategi for areal- og transportutvikling.

Deretter gikk vi litt mer spesifikt inn i sentrumsutviklingen og planen for Trondheim sentrum frem mot 2050. Etter dette gikk vi inn på planene for området rundt Nyhavna som kan være til forveksling lik området ved Jåttåvågen i Stavanger.

Samlingen på Maritimt senter ble avsluttet med en hyggelig og sosial lunsj før vi tok turen på befaring av Nyhavna, Havet kulturarena og Svartlamoen. En veldig interessant befaring som viste mye av mangfoldet området har å by på. Vi var også en tur innom Brukom – et gjenbruksmarkedet som ligger i området.

Etter dette tok vi turen til Powerhouse som er et spennende plusshus i Trondheim utviklet av Entra, Asplan Viak, Skanska, Snøhetta og ZERO. Her lærte vi både om hvordan huset fungerer, arbeidet i forkant og fikk en omvisning i det imponerende bygget. Kan vi håpe på et slikt bygg i Stavangerregionen i fremtiden?

Dagen ble avsluttet med en nydelig middag på hotellet. Her fikk vi også høre litt om historien til Britannia hotell – veldig god og spennende historie. Elin Schanche ble takket av som daglig leder med flere festlige taler og innslag. Vi setter stor pris på den flotte innsatsen hun har gjort for organisasjonen og ønsker ny daglig leder, Marie Koch Singelstad, hjertelig velkommen.

Tirsdag 5. oktober

Den siste dagen startet vi i Asplan Viak sine lokaler i Abels hus. Her fikk vi høre en del om campusplanene i Trondheim og hvordan det tenkes rundt utviklingen av et campus- og innovasjonsdistrikt. Videre ble det fortalt om planprogram og offentlig plan for offentlige rom og forbindelser for bycampus Elgeseter. Der ble det tydeliggjort hvordan prosjektet har ringvirkninger for hele byen og den eksisterende infrastrukturen.

Avslutningsvis hadde vi en bolk rundt St. Olavsutbyggingen hvor vi så på hvordan sykehuset ble planlagt i sin tid og hvordan dette har blitt realisert. Det har resultert i en sykehusby midt i byen, som vi var så heldige at vi fikk ta en spasertur i alle sammen, i kombinasjon med en befaring av campusområdet. På veien mot flyplassen stoppet vi også i Grillstad, en ny bydel i Trondheim.

Vi takker Asplan viak og alle bidragsytere i Trondheim kommune for en nyttig og lærerik tur!

Veggkunst på Svartlamoen.
Hele delegasjonen samlet ved hovedbygget til NTNU.

Vellykket seminar og verksted om det sirkulære Paradis

Den 16. september arrangerte Grønn by i samarbeid med avdeling for byutvikling i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune et seminar og verksted om det sirkulære paradis. Omtrent 40 deltakere var til stedet i den gamle gymsalen til Terje Viken Roklubb helt innerst i Paradis. Arrangementet ble muliggjort med midler fra VRI Rogaland.

Formålet med arrangementet var å øke kunnskapen om sirkularitet, inspirere til og drøfte konkrete muligheter for Paradis. Vi startet med seminardelen hvor dyktige innledere belyste sirkulær økonomi fra ulike synsvinkler.

Først ute var Per F. Jørgensen fra Vill Energi. Han har lang erfaring med rådgivning innen energi og miljø, og har vært rådgiver på en rekke prosjekter med sirkulær økonomi på et områdenivå. Han rådet planleggerne av Paradisområdet til å sette konkrete og etterprøvbare mål for utviklingen, slik som for eksempel klimagassutslipp eller sirkularitet. Videre poengterte han også at forbedret ressurseffektivitet gjerne gir både klima- og kostnadseffektivitet.

I neste foredrag snakket prosjektdirektør i Bane Nor, Nicolay Schreuder, om det sirkulære Paradis. Han poengterte at for Bane Nor sin del er knutepunktutvikling en viktig brikke i bærekraftig byutvikling. Siden Bane Nor er utbygger i området var det spennende å høre hvilke fremtidsvisjoner de har for området.

Deretter tok Trond Simonsen, miljøsjef i Entra, over og greiet ut om hvordan Entra har arbeidet med Kristian Augusts gate 13 i Oslo. Bygget regnes som Norges første sirkulære bygg og er et veldig spennende og inspirerende bygg.  Avslutningsvis la Simonsen frem hvilke steg som må tenkes på for å sikre en sirkulær økonomi for byggenæringen.

Trond Furenes fra Lyse Energi AS var siste taler ut i seminarbolken. Han er leder for innovasjon og bærekraft i Lyse Energi AS. Han trakk særlig frem elektrifiseringen og konsekvensene av denne, samt regulatoriske utfordringer i forbindelse med elektrifiseringen.

Etter foredragene var det tid for et spennende arbeidsverksted ledet av Erik Lerdahl. Verkstedet, som startet med scenarioskriving, ledet til mange spennende ideer som tas med videre i planleggingen av Paradis.

Paradis sett fra lokalene hvor seminaret ble avholdt.
Engasjerte deltakere godt i gang med diskusjon og verksted.

Klimapartnere Rogaland er nå inn under Grønn by

Grønn by har overtatt ansvaret for Klimapartnere Rogaland som tidligere har vært organisert inn under Rogaland fylkeskommune.

Klimapartnere Rogalands mandat er å akselerere det grønne skiftet og være et viktig verktøy for ledere, både i offentlige og private virksomheter. I Rogaland har de jobbet med forankring av klima- og bærekraftsarbeid hos sine partnere. I tillegg har innføring av klimaregnskap som et verktøy stått i fokus.

Grønn by og Klimapartnere forener sine krefter slik at vi kan dra nytte av hverandres erfaring, kompetanse og arrangere felles aktiviteter der dette er aktuelt. Slik kan vi spille hverandre gode og styrke klima- og bærekraftsarbeidet i hele regionen.

Regionsleder for Klimapartnere Rogaland er Anne Marie Lofthus som har arbeidet for Klimapartnere som innleid konsulent siden 2019. Hun ser frem til å ta Klimapartnere videre i årene som kommer.

Rogaland fylkeskommune har blitt partner i Grønn by!

Grønn by ønsker Rogaland fylkeskommune hjertelig velkommen som partner. Fylkeskommunen er en viktig aktør innen næringsutvikling og styrker bærekraftsarbeidet i hele Rogaland. I løpet av den senere tid har fylkeskommunen styrket sitt fokus på bærekraft og miljø. Dette er svært gledelig og viktig for regionen.

Gjennom flere år har Grønn by hatt et tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune, da særlig innen by- og næringsutvikling. Det er derfor svært gledelig at dette samarbeidet nå formaliseres. Vi er sikre på at fylkeskommunen har mye å bidra med i partnerskapet!

Foto: Alexey Topolyanskiy