Rogaland fylkeskommune har blitt partner i Grønn by!

Grønn by ønsker Rogaland fylkeskommune hjertelig velkommen som partner. Fylkeskommunen er en viktig aktør innen næringsutvikling og styrker bærekraftsarbeidet i hele Rogaland. I løpet av den senere tid har fylkeskommunen styrket sitt fokus på bærekraft og miljø. Dette er svært gledelig og viktig for regionen.

Gjennom flere år har Grønn by hatt et tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune, da særlig innen by- og næringsutvikling. Det er derfor svært gledelig at dette samarbeidet nå formaliseres. Vi er sikre på at fylkeskommunen har mye å bidra med i partnerskapet!

Foto: Alexey Topolyanskiy