Vi ønsker Faber Bygg velkommen som partner!

Faber Bygg har satt preg på sine omgivelser siden starten på 1990-tallet. Våre ca. 90 ansatte omsetter nå i overkant av 400 MNOK som byggmester og totalentreprenør.

Virksomheten dekker det meste av byggebransjen, -fra prosjektering og oppføring av alle typer bygg, til rehabilitering og antikvarisk restaurering. I tillegg følger vi byggene både før og etter, i form av rådgivning og rammeavtaler, gjennom vår serviceavdeling.

Med bred erfaring innen næringsbygg, bolig og offentlig sektor, er Faber Bygg et naturlig valg for alle som skal realisere sine byggeplaner.

Faber Bygg leverer fasader i treprodukter til Nye SUS

Energi- og klimanøytrale byggemetoder

Faber Bygg er opptatt av gode energi og klimaløsninger. Derfor legger vi opp til byggemetoder som er mest mulig energi- og klimanøytrale. Faber Bygg prioriter bygging i trematerialer, da dette er mest bærekraftig. Faber Bygg har levert flere prosjekter i massiv- og limtre, og er opptatt av effektiv og industriell produksjon.

Den kanskje største fordelen med å bruke Faber Bygg, er vår kompetanse og kapasitet til å påta oss totalentrepriser. Det innebærer at vi tar hele ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet – fra ide til ferdig bygg.

Faber Bygg ser frem til å være en del av Grønn by!

Faber Bygg bygger Husene i Skolen i massiv tre