Vi ønsker Asplan Viak velkommen som partner!

Asplan Viak satser stort på energi og klima og det er derfor naturlig for de å bli partner i Grønn by.

Klimakost er Asplan Viak sitt egenutviklede verktøy der aktørene kan få beregnet klimafotavtrykket sitt. Hvor trykker skoen mest? Hvor kan man oppnå mest mulig kutt i CO2-utslipp? Både kommuner og private bedrifter er blant kundene våre i dette voksende markedet.

De ligger i front på sirkulær økonomi, hvor de går foran innen ombruk av materialer i byggebransjen. Prosjektet i Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg: https://www.asplanviak.no/prosjekt/13298/

Asplan Viak

Helhetlige energi- og klimaløsninger

Asplan Viak jobber med helhetlige energi- og klimaløsninger for både enkeltbygg og hele områder. De har god erfaring med å delta i tidlig planfase, og både de og kundene ser at det gir de beste resultatene for energi, klima og kostnader. Ett eksempel er Nyhavna i Trondheim kommune. Det er en bydelsutvikling som skal foregå over flere tiår, der de allerede nå jobber med energi- og klimaløsningene.

Asplan Viak gleder seg veldig til å bli en del av Grønn by!

Asplan Viak og Mad arkitekter