Advansia er ny partner i Grønn by

Vi ønsker hjertelig velkommen Advansia som ny partner i Grønn by.

Advansia – Part of AFRY har Making Future som motto, og “making leading Solutions for generations to come” som visjon i alt arbeide de gjør. Advansia har nettopp inngått partnerskap med Grønn By fordi de ønsker å fokusere mer på å være drivere i lokalsamfunnet på det enkelt lokale regions- og seksjonskontor.

Med sine vel 400 medarbeidere er Advansia ledende innen prosjekt- og byggeledelse i Norge, og har gjennom en årrekke fått tilliten til å lede store offentlige prosjekter innen alle segmener. Advansia har 6 regionskontorer i Norge, hvorav Stavanger er ett av disse. Det lokale Stavanger kontoret har 11 ansatte og er del av region Vest.

Advansia ved Stavangerkontoret har hatt prosjektledelsen for sertifiseringen av det første BREEAM Community prosjektet i Norge; 2020park. Høyeste score for Outstanding i verden med 93,2 %. Godkjent per 4.mai 2020. Som del av samme prosjekt har ressursene ved Stavanger-kontoret stått for utviklingen av en rekke innovasjoner. Disse baserer seg på sosialøkonomiske løsninger, samt energihøsting og -lagring i smartgrid, blant annet. Kontoret i Stavanger leverer dermed en bred kompetanse innen både energi- og bygningsmessig teknologi. Det er også i 2020park at Advansia har sine kontorlokaler, med 50/50% fordeling av kvinner og menn, mosevegg og lilla huske.

Drivere innen bærekraftsprosjekter

Selv om kontoret til Advansia er nytt for Stavanger med etablering først i mai 2018, så er ressursene på kontoret kjente drivere innen bærekraftsprosjekter i distriktet, i alt fra Norwegian Wood prosjektet på Egenes i 2006-2009: Europas største Massivtrehus, til infill prosjekt i gammal tobakksfabrikk på Bislett styrt fra Stavanger-kontoret. Stavanger kontoret er innovative og bistår med både ledelse og konseptstrategier for Elnett21 på Stavanger Lufthavn og med energioptimaliseringer ellers flere steder i landet og innen flere segmenter. Advansia har lang og bred erfaring og ønsker å være drivere for bransjen innen bærekraftsegmentene, være seg energi, sirkulærøkonomi eller framtidsretta industrialiserte prosesser.

Advansia er del av konsernet AFRY som har valgt å fokusere på, og bygge opp sin konsernstruktur rundt følgende globale trender: Smarte byer og infrastruktur, fremtidens mobilitet, industriell digitalisering og endrede energimarked.

Trendene er i tråd med FNs klimamål samt Future Cities konseptet hvor urban utvikling og tilretteleggelse for kommende generasjonene må løses.

Vi jobber med utgangspunktet i målet for hvor vi ønsker å ende opp, og planlegger delmål for å komme oss dit. Vi ønsker å pushe den lokale bygg og eiendomsbransjen litt lenger enn de selv hadde tenkt å gå, og sørge for at alle kommer i mål sammen. Vi er opptatt av delingskultur og kompetanseheving, sier Dinah Laland, regionssjef for Advansia Vest.

Advansia er del av konsernet AFRY som har valgt å fokusere på, og bygge opp sin konsernstruktur rundt følgende globale trender.