Vi digitaliserer våre seminarer under koronakrisen

Hverdagen vår har den siste måneden blitt snudd på hodet og det er lenge til vi i Grønn By igjen kan invitere til grønne frokoster, seminarer og kurs hvor vi alle møtes. Derfor har vi besluttet at vi skal ha jevnlige webinarer om dagsaktuelle tema i stedet. Det håper vi dere setter pris på!

Webinarene har vi organisert i samarbeid med dyktige forskere på UiS, men det vil også bli aktuelt å ta inn andre foredragsholdere i tiden som kommer.

Nå kan du delta på Grønn By sine webinarer fra ditt hjemmekontor. (Foto Simon Abrams på Unsplash)

Hvordan endrer koronakrisen samfunnet vårt?

Vårt første webinar fant sted den 2. april og omhandlet hvordan koronakrisen endrer samfunnet vårt. Vi tok for oss tre ulike aspekter av dette. Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick holdt et spennende innlegg om fryktstyrt politikk og adferden til enkeltindivider. Videre snakket professor og prorektor Rune Dalh Fitjar om hva pandemien betyr for globalisering, by versus land og vår utveksling av ideer og kunnskap. Professor Ragnar Tveterås tok opp pandemiens økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt med fokus på vår region. Selv om situasjonen vi står over er alvorlig så inspirerer den også til endring og utvikling av nye tjenester. Vi vil ta en statusoppdaring med de tre forskerne om noen uker for å høre om deres syn på effektene har koronakrisen har endret seg siden 2. april.

Professor og prorektor Rune Dahl Fitjar, daglig leder i Grønn By Elin Schanche, professor Ragnar Tveterås og professor Kolbjørn Kallesten Brønnick.

Ledelse og kommunikasjon i koronatider?

Den 16. april hadde vi vårt andre webinar som omhandlet ledelse og kommunikasjon. Med oss hadde vi professor Rune Todnem By fra Handelshøgskolen ved UiS. Han snakket om hva som er god ledelse i koronatider, hvordan ledere bør ta avgjørelser og hva vi bør forvente av våre ledere. Etter hans innlegg så vi en snutt fra en av regjeringens pressekonferanser. Denne dannet utgangspunktet for førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher sitt innlegg om hvordan et budskap om koronatiltak kan tolkes ulikt basert på vår risikovurdering og hvor i samfunnet vi befinner oss. Veldig interessant!

Førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher og professor Rune Todnem By. Begge fra Universitetet i Stavanger.