Velkommen til vår nye partner Prosjektil!

Hurra for nye tanker, nye løsninger, nye samarbeid og alt som spirer og gror – av!

Prosjektil har blitt partner i Grønn By, og sammen dytter vi regionen vår i bærekraftig retning.

Hva skal til for at en region er god å bo i?

Gjennomtenkte, attraktive uterom, bærekraftige kontorbygg, smarte lokalområder – alle trenger en plan hvor både helheten og detaljene er tenkt på. Prosjektil er et tverrfaglig ingeniørmiljø innen bygg og anlegg med 85 ansatte som jobber innen prosjektering, arealplanlegging og prosjektadministrasjon. 

Prosjektil gir råd og lager planer til byggebransjen, og uansett hvilket prosjekt de jobber med har de med seg faglig kompetanse og personlig engasjement.

Grønn by som pådriver for BREEAM-arbeidet.

Grønn By er også en pådriver for å benytte Breeam NOR og Breeam Community i arbeidet med planer og byggeprosjekter.

Prosjektil har flere Breeam-Nor-bygg på CV-en, og de jobber også med Breeam Community-prosjekter. 2020park på Forus er det første prosjektet i Norge som får en Breeam Community-sertifisering, og det er også ett av tre prosjekter i hele verden som har fått scoren “Outstanding”. Her har Prosjektil hatt det planfaglige ansvaret for utarbeidelse av plandokumentene og har styrt reguleringsprosessen.

 Sammen med Grønn By og flere andre aktører er Prosjektil allerede i gang med to pilotprosjekter for å skape uteområder som folk bruker og liker, som virker for folk og på folk. Det skal nemlig være godt å bo i regionen vår – både nå og i lang tid fremover.