Enova utvider støttetilbudet til pilotering av energi- og klimatiltak.

Vår samarbeidspartner, Enova, har utvidet sitt støttetilbud til pilotering av energi- og klimatiltak. Dette har de gjort for å gjøre programmet mer tilgjengelig for energisystemprosjekter.

Enova kan støtte teknologi som vil gi reduserte klimagassutslipp, bedret energieffektivitet eller redusert effektuttak. Teknologien må være vesentlig bedre for miljøet enn eksisterende løsninger, og være egnet for uttesting i pilotskala før kommersialisering.

Les mer og finn ut om ditt prosjekt kan støttes HER.

 

enova-logo

Konseptutredninger

Enova støtter konseptutredninger for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem. Kanskje er nye, innovative energi- og klimaløsninger gunstigere og mer tilgjengelige enn først antatt? Med støtte til konseptutredning får man et bedre beslutningsgrunnlag før man velger teknologi.

Les mer om dette HER.

Foto: Science in HD, Unsplash