Teatret + MUST = sant?

Hvordan kan en felles visjon bidra til innovasjon og byutvikling?

Grønn by, Rogaland Teater, Museum Stavanger (MUST) og Stavanger kommune inviterer til GRØNN AFTENS Mandag 4. november kl. 18.00 til 21.00 på Rogaland Teater

Er en felles fremtidig utvikling en mulig løsning for Museum Stavanger og Rogaland Teater?
Hvordan kan en samlet organisering gjenskape de historiske bygningenes betydning og skape et nytt byrom?

Velkommen til en kveld i teatrets kulisser hvor vi belyser hvilken betydning museets og teatrets behov for utvikling og vekst kan bidra til et regionalt kulturløft og spennende byutvikling.

Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger, og en utvikling av bygningene på Akropolis som et kulturelt og
kunstnerisk tyngdepunkt vil gi et verdifullt tilskudd til det moderne og urbane Stavanger.
Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025, Stavanger kommune

Påmelding: https://www.deltager.no/teatret__must__sant_04112019

Kan den såkalte Akropolisvisjonen realiseres her?
Kan den såkalte Akropolisvisjonen realiseres her?
Stavanger kommune
logo
Rogaland Teater

Program

17:30 – 18:00:
Mingling og kaffe/te.

18:00 – 18:10:
Velkommen Bjørg Tysdal Moe 

18:10 – 18:25:
Presentasjon av Akropolisvisjonen v/Siri Aavitsland, adm. dir. Museum Stavanger og Glenn Andre Kaada, teatersjef Rogaland Teater

18:25 – 18:45:
Betydningen av kulturinstitusjoners gjenbruk i et byutviklingsperspektiv, med spesielt fokus på mobilitet og bærekraft v/Leidulf Mydland, avdelingsdirektør Samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren

18:45 – 18:55:
Hvordan kan stasjonsområdet kobles tettere til Akropolishøyden? Kobling av kollektivnavet og kulturinstitusjonene, v/ Nicolay Schrøder, Bane NOR Eiendom

18:55 – 19:05:
Hvilken betydning vil Akropolisvisjonen ha for kulturlivet i Stavanger? v/Arnt Heikki Steinbakk, leder i Kommunalstyret for kultur og idrett

19:05 – 19:20:
Pause og aftens 

19:20 – 20:10:
De store kulturinstitusjonenes betydning for byutviklingen. Bygge nytt eller utvikle eksisterende lokaler? v/ Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania og Lisbet Harboe, instituttleder AHO 

20:10 – 20:40:
Synergieffekten og innovasjonskraften i Akropolisvisjonen, Hans Antonsen, adm. dir. Kilden kulturhus

20:40 – 20:55:
Oppsummering, hvordan vil Stavanger kommune tilnærme seg Akropolisvisjonen? Herbjørn Tjeltveit, kommunaldirektør for innbygger- og samfunnskontakt, Stavanger kommune

20:55:
Vel hjem!

Det kan bli endringer i programmet.