Kan batteriteknologi gi eksportmuligheter til vår region?

Vi har startet på en rekke webinarer som tar for seg temaene i NHOs rapport ‘Grønne elektriske verdikjeder’. Det første webinaret i rekken fant sted tirsdag 23. mars og omhandlet batteriteknologi og eksportmuligheter.

Tyri Stugu fra NHO presenterte deres rapport med særlig fokus på hvilke muligheter vi har innen batterier. Her kom det frem at det er en økende global etterspørsel etter batterier og at Norge kan ta en tydelig posisjon i markedet ved hjelp av de rette grepene.

Deretter presenterte Lotte Grepp Knutsen fra Equinor deres strategi knyttet til batterisatsing. Hun gikk inn på hvor stort potensiale batteriteknologi har for å bli den største nye grønne industrien i Norge på 2020-tallet. Vi har muligheten til å utvikle en ny global konkurransedyktig norsk industri basert på ren, fornybar energi. Hun pekte også på ulike utfordringer Norge møter for å kunne skalere opp industrien.

Beyonder er et velkjent selskap i innen batteriteknologi fra vår egen region. Svein Kvernstuen presenterte deres konsept og hvilke behov de har knyttet til arbeidskraft, kompetanse og infrastruktur. Videre ble deres strategi for oppskalering presentert og hva industrien trenger for å kunne oppskalere.

Avslutningsvis presenterte dekan ved UiS, Øystein Lund Bø, universitetets ulike studier som kan være relevant for en satsing på batteriteknologi. Han snakket også om at batteriteknologi er en av mange fagområder hvor det ønskes eget studietilbud og hvordan dette eventuelt kan komme på plass. Det er for tiden en utredning av et nytt studietilbud innen batteri- og energiteknologi med mulig oppstart i 2022.

Fra NHO sin presentasjon av "Grønne elektriske verdikjeder".
Fra UiS sin presentasjon om mulige nye studier.
Fra UiS sin presentasjon om mulige nye studier.

Hvordan utnytter din bedrift solenergi på best mulig måte?

Torsdag den 11. mars hadde vi webinar om solenergi og elbillading for bedrifter. Andelen elbiler i Norge er stadig økende, noe som bidrar til høyere belastning på strømnettet. En løsning på dette er å satse mer på solcelleanlegg på store bedriftsbygninger. På den måten bidrar vi til å lette presset på strømnettet og samtidig sørge for grønn, kortreist strøm til elbilene. Dette vil være gunstig både for miljøet og økonomien.

Innledningsvis snakket Marked- og bærekraftssjef i Jæder, Rakel Kyvik Wester, om deres bærekraftsatsning som inkluderer solcellepanel på taket av deres produksjonsbygg. Jæder har satt seg som mål at de skal være best i kjøttbransjen på bærekraft. I forbindelse med dette arbeidet har de valgt seg ut tre av FNs bærekraftsmål å legge spesielt fokus på – nummer 3 god helse, nummer 12 ansvarlig forbruk og produksjon og nummer 13 stopp klimaendringene. For å kunne innfri bærekraftsmålene de har satt seg spiller solceller en viktig rolle.

Miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus, holdt et godt innlegg om klimamål og grønne innkjøp. I innlegget sitt tok hun for seg de ambisiøse målene i kommunens Klima- og miljøplan og hvor viktig det er at man blant annet tar i bruk solenergi for å oppnå disse målene.

Avslutningsvis presenterte Kommersiell direktør for storkunde, Stian Waage Lyses satsning på elbil og solenergi. Her presenterte han trender i markedet og hvordan bedrifter lett kan ta kontroll over eget energiforbruk. Waage ga også en god innføring i hvordan solcelleanlegg med tilhørende batteriløsninger fungerer.

Trond Furenes fra Lyse holdt en svært god oppsummering og spørsmålsrunde på slutten av webinaret. Ønsker du å se webinaret i opptak kan du gjøre det HER.

Solcellepanel på industribygg.
Fra Jæder sin presentasjon om solceller.

EUs nye regelverk for bærekraftig finans

Den 17. februar arrangerte Grønn by et populært webinar om EUs nye regelverk for bærekraftig finans i samarbeid med Klimapartner Rogaland. EUs regelverk for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. En viktig del av dette er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) med kriterier for hva som kan defineres som bærekraftig.

Som et resultat av økte krav til grønn finansiering, kan virksomheter forvente etterspørsel etter data knyttet til de tekniske kriteriene som beskrives i taksonomien. Prosjekter som tilfredsstiller «grønne kriterier» kan potensielt få lavere lånekostnad og/eller bedre tilgang til funding og lån, og motsatt dersom de ikke tilfredsstiller disse kriteriene.

Vi hadde med oss Thina Saltvedt fra Nordea som ga oss en god innføring i hva regelverket innebærer og hva taksonomi er. Videre bidro Tore Mydske og Henrik Fabian Torgrimsby fra Thommessen med god innsikt i hvordan taksonomien vil påvirke norsk næringsliv i årene som kommer. Videre fikk vi innblikk i hvordan norske virksomheter kan forberede seg på det nye regelverket. Det er klart at taksonomien vil ha stor betydning for alt norsk næringsliv og ikke bare for de som driver med finans.

Fra presentasjonen til Nordea.
Fra presentasjonen til Thommessen.