Hvordan utnytter din bedrift solenergi på best mulig måte?

Torsdag den 11. mars hadde vi webinar om solenergi og elbillading for bedrifter. Andelen elbiler i Norge er stadig økende, noe som bidrar til høyere belastning på strømnettet. En løsning på dette er å satse mer på solcelleanlegg på store bedriftsbygninger. På den måten bidrar vi til å lette presset på strømnettet og samtidig sørge for grønn, kortreist strøm til elbilene. Dette vil være gunstig både for miljøet og økonomien.

Innledningsvis snakket Marked- og bærekraftssjef i Jæder, Rakel Kyvik Wester, om deres bærekraftsatsning som inkluderer solcellepanel på taket av deres produksjonsbygg. Jæder har satt seg som mål at de skal være best i kjøttbransjen på bærekraft. I forbindelse med dette arbeidet har de valgt seg ut tre av FNs bærekraftsmål å legge spesielt fokus på – nummer 3 god helse, nummer 12 ansvarlig forbruk og produksjon og nummer 13 stopp klimaendringene. For å kunne innfri bærekraftsmålene de har satt seg spiller solceller en viktig rolle.

Miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus, holdt et godt innlegg om klimamål og grønne innkjøp. I innlegget sitt tok hun for seg de ambisiøse målene i kommunens Klima- og miljøplan og hvor viktig det er at man blant annet tar i bruk solenergi for å oppnå disse målene.

Avslutningsvis presenterte Kommersiell direktør for storkunde, Stian Waage Lyses satsning på elbil og solenergi. Her presenterte han trender i markedet og hvordan bedrifter lett kan ta kontroll over eget energiforbruk. Waage ga også en god innføring i hvordan solcelleanlegg med tilhørende batteriløsninger fungerer.

Trond Furenes fra Lyse holdt en svært god oppsummering og spørsmålsrunde på slutten av webinaret. Ønsker du å se webinaret i opptak kan du gjøre det HER.

Solcellepanel på industribygg.
Fra Jæder sin presentasjon om solceller.

Tak er viktig for trehusbyen

I midten av september hadde Grønn by frokostmøte om solcellepaneler og solenergi. Spørsmålet som ble stilt var «Hvordan få solceller til å passe inn, selv i Gamle Stavanger?»

Tak er en essensiell del av det arkitektoniske uttrykket og har stor betydning for det visuelle inntrykket av trehusbyen. Byantikvar Hanne Windsholt tydeliggjorde sitt budskap med bilder av takrekker i trehusbyen som meget klart viste hvorfor tak likestilles med fasadeendringer og at det derfor må søkes om å sette opp solpaneler her.

Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Den består av rundt 8000 hus i alle mulige stilarter; empire, jugend og funksjonalisme. Trehusbyen består i hovedsak av Stavangers bebyggelse fra før andre verdenskrig og omfatter sentrum, Våland, Storhaug, Eiganes og Kampen, samt deler av Hillevåg. I disse områdene har takvindu, taktekking og takterrasser vært på dagsorden i mange år – solpaneler føyer seg naturlig inn.

Tak - arkitektonisk uttrykk
Takene er en essensiell del av det arkitektoniske uttrykket i trehusbyen.

Slik er reglene

Byantikvaren redegjorde for reglene: Solceller kan monteres de fleste steder i Stavanger kommune uten søknad. Begrensningene er innenfor trehusbyen, i alle verneområder og i enhetlig utbygde områder, her må det søkes om fasadeendring. Solceller vil normalt tillates i trehusbyen, men da på takflater som vender bort fra offentlig gate og er lite synlige fra nabogater eller på nybygg som ikke inngår som én i en enhetlig rekke av eldre bebyggelse eller på uthus, garasjer og andre (nyere) småbygninger. Det tillates også frittstående elementer i hagene.

Hun konkluderte med at mulighetene er allerede mange, og teknologiutviklingen gir oss stadig  nye og mer diskrete løsninger. Slik kan solceller bli et godt alternativ stadig flere steder.

Tak visuelt viktige
Tak har stor betydning for det visuelle inntrykket av trehusbyen.

Mye informasjon

Ellers ble det løftet fram mange spennende, tankevekkende og nyttige perspektiver både på klima og solenergi under denne grønne frokosten. Professor ved UiS, Harald. N. Røstvik malte det store klimabildet og trakk de historiske linjene fra de første solpanelene ødela skyline i Sør-Europa for 30 år siden via vellykkede solprosjekter på 70, 80 og 90-tallet, til dagens utfordringer. Hans konklusjon var energisparetiltak først. Hassan Gholami, PhD student ved UiS foredro om utnyttelse av integrert solenergi i kompakte byer og om skygge- og refleksjonsspørsmål knyttet til fortetting av byer.

Stadig mer aktuelt

Trond Furenesleder for produkt og kommersialisering Smartly i Lyse fortalte om Lyses solsatsing en naturlig del av energimixen og det grønne skiftet. Miljøvernsjef i Stavanger kommune Jane Nilsen Aalhus, heier på solenergi og presenterte kommunens svært ambisiøse klimamål og planene om å kreve solenergi som en delløsning i alle kommunale bygg. Paul Boxill sjefen i Bate viste at boligbyggelaget var godt i gang med det grønne skiftet. Leverandørene Norsolar og Kverneland kunne fortelle om teknologiske fremskritt og konkrete løsninger og ENOVA bidrar som vanlig med god støtte både til private og bedrifter.