Pådriv en samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling

Pådriv-initiativ i Stavanger

I slutten av august møtte 35 entusiaster opp til idéverksted i Flintegata 2 i Hillevåg bydel i Stavanger – en gammel bydel med både boliger, handel, kontor- og produksjonsvirksomhet som er i ferd med å transformeres langs jernbanen og bussveien. Innspillene var mange; noen kunne bidra med midler, andre med egen kunnskap og tid – og mange kom med idéer – gode ideer!

Det røde murhuset i Flintegata 2 eies av Felleskjøpet, som sporty har stilt huset til disposisjon for Pådriv-prosjektet mens området venter på transformasjon. I årene framover skal det skje mye i Hillevåg. Det skal fortettes langs jernbane og bussvei. Flere boliger kommer, noe skal rives og det satses på flere arbeidsplasser. Da trengs møteplasser, spesielt hvis det skal skje store endringer og flere folk og virksomheter skal flytte til bydelen.

Flintegata 2
Mange kom for å bidra med ideer til hva Felleskjøpets bygg i Flintegata 2 i Hillevåg kan brukes til.

Grønn by tok initiativet til å se om Felleskjøpet gamle bygg i Flintegata 2 kan bli en slik møteplass, men også noe ut over det.

Pådriv-modellen

Til dette har en brukt Pådriv-modellen som startet opp i Oslo for noen år siden. Målet med modellen er å skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske gevinster, gjennom fellesskap og deling. I Oslo står Pådriv bak storsatsingen i nedlagte Vollebekk fabrikker. Der har det blitt nytt liv gjennom Pådriv. Der møtes folk og skaper aktiviteter for seg selv og andre ved å dele av sin kunnskap og sine ferdigheter. Det har også vært mulig for dem som har en forretningside innenfor deling og gjenbruk å starte opp sin egen bedrift der. I kjelleren i fabrikklokalene er det mulig å gå på skateboard kurs, noen har startet produksjon av hus på 30 m2 av brukte materialer, det produseres sopp på kaffegrut og en tar imot bårebuketter hvor blomstene lages om til nye buketter. Alt handler om å dele, reparere og lage nye ting av brukte materialer.

Idedugnad
God oppmøte da Grønn by inviterte til idédugnad.

Produksjonslokaler

Ved siden av at Felleskjøpet vil låne ut den flotte røde murbygningen, har de tilbydd oss å leie produksjonslokaler i bygningene ved siden av. I tillegg har Bate boligbyggelag og Hillevåg bydelsutvalg gitt midler til oppstartprosjektet som idédugnaden var en del av. Flintegata 2 skal kunne brukes av folk i alle aldre, helt fra de helt unge til de over 80 og av folk med ulik bakgrunn.

På idédugnaden spurte Elin Schanche, leder i Grønn by: Hva kan det flotte røde huset brukes til? Hvilke aktiviteter kan vi ha her? Har noen en gründer i magen og som har lyst til å starte bedrift? Har noen lyst til å lære andre noe eller dele sin erfaring med andre?

Mange, gode idéer

Her er et lite knippe av alt som kom opp: pop-up matmarked, produksjonslokaler for småskala matproduksjon, lån av maskiner, lavere husleie hvis du deler kunnskap, hjelp til etablering av egen virksomhet, sykurs, Bates fiksekafé, kurs om bærekraftige boliger, snekkerkurs, donasjonsbasert yoga, hjelp til å gjennomføre prosjekter, reparasjon og vedlikehold av gammel elektronikk, mekkekurs, atelier for unge kunstnere, samarbeid med andre; ideelle organisasjoner, REKO-ringen, pensjonistforeningen, samt å koble seg på andre Hillevågs-aktiviteter som f.eks Vinterlys og bydelsfestivalen m.m.m.

Har du gode ideer til hva Pådriv kan være for Hillevåg og mer spesifikt for Flintegata 2? Kontakt Grønn by eller via vår facebookside Flintegata 2.

 

Stort idétilfang – dette var gøy!

Fra oppstartsmøte 11. april, fra venstre: Erlend Stangeland, Felleskjøpet, Tord Tjelflaat, IVAR, Elin Schanche, Grønn by, Ragnhild Eielsen Wiig, Colossen, Cecilie Wathne, Bate, Linda Hagen, Stavanger kommune, Kjell Inge Svendsen, EcoFiber og Heather Bergsland, Rambøll.

Vi må doble produksjonen
av mat og halvere fotavtrykket

På Grønn frokost 3. mai ble det av samtlige foredragsholdere understreket behovet for å gå mot en sirkulær økonomi. Utenfor møteromsvinduene glitret havet og folk strømmet til for å bidra på den store strandryddedagen. Noe er i ferd med å skje.

Holdningsendring til plast

– Vi opplever endelig en gjennomgripende holdningsendring til plast som vil bety mye, sa Nancy Strand leder for Avfall Norge på Grønn frokost 3. mai. Hun snakket om at det å skape verdier av avfall bidrar til løsningen av miljøproblemet. Kan vi bruke råvarene om igjen og om igjen, hindrer vi uttak av jomfruelige råvarer. Dette er nøkkelen til å lykkes i sirkulær økonomi. Strand nevnte mange gode eksempler der alt fra innsamling og ny bruk av gamle fritidsbåter til strøsanden som får et nytt liv når vinteren er slutt, er gode eksempler på at vi beveger oss oppover i avfallspyramiden. Målet å lage mindre avfall i utgangspunktet, og så ombruke det vi lager og om det ikke går, lage nytt av brukt. Hun heiet også på ny mat fra larver og fremhevet biogassen som en viktig del av det grønne skiftet.

Avfall Norge mener de viktigste tiltakene for å innføre sirkulær økonomi er krav til sortering av matavfall og plast både fra husholdninger og bedrifter. Økonomiske incentiver som fremmer etterspørsel etter resirkulerte råvarer og produkter. Samtidig som det må stilles krav om innslag av resirkulerte råvarer og produkter når det offentlige kjøper inn.

NHOs Arnhild Dordi Gjønnes understreket i den forbindelse at de nye forskrifter knyttet til offentlige anskaffelser bør gjøre det enklere for det offentlige å velge miljøløsninger. Offentlige innkjøpere kan kreve at bare miljøvennlige leverandører får delta og kan premiere det mest miljøvennlige tilbudet ved homogene tilbud.

Mange er i gang

Grønn frokost gav oss mange, spennende eksempler på prosjekter som vil bidra til en mer sirkulær økonomi.

I Stavanger og Sandnes er i ferd med å etablere produksjon av biokull i forbindelse med et nasjonalt klimasats-prosjekt. Biokull, beskrevet av IVARs Rudolf Meissner som det nye gull, er rent karbon fra plantemateriale, framstilt gjennom en pyrolyse-prosess («brenning» uten tilgang på oksygen). Det er en gammel kulturteknikk i Amazonas-område der organisk avfall pluss biokull tilsettes jorda. Det gir vedvarende fruktbar jord over århundre til stor overraskelse for forskerne: Under normale omstendigheter ville jordsmonnet i tropene være utarmet meget raskt. Biokullet opprettholder fruktbarheten. Biokull lager CO2, kan brukes til jordforbedring, til dyrefôr og strø, vannrenser og mye mer.

Alexander Solstad snakket om insektprotein som helt nødvendig for å løse denne store matutfordringen når verden snart får ni milliarder munner å mette. Insektprotein produserer med mindre arealbehov, mye mindre utslipp, mindre vann- og og mindre fôrbehov en noen annen proteinkilde.

Frode Jåsund fra Skretting snakket om ”Slampant” sirkulær økonomi i praksis. Målet med pilotprosjektet er å indentifisere om vi kan omdanne slam fra lakseoppdrett til riktig kvalitet slik at det kan anvendes i gjødsel og jordforbedringsmiddel på det norske og internasjonale markedet.

Jan Helge Hoff i Polybo fortalte om billige boliger med resirkulert isopor. En måte å løse folks boligbehov som gir bedre kvalitet og mer miljøvennlige løsninger, tilpasset lokale behov og krav. Vanlige murstein laga av leire, øydelegger store landbruksområde og brenning av stein fører til stor forurensing og høye CO2 utslepp.

Fra Innovasjon Norges Claus Gladyszak fikk vi eksempler på flere andreeksempler på gode prosjekter; blant andre #GreaterThanA, Mud Jeans og Veldes rense- og gjenvinningsanlegg.

Innovasjon Norge gir støtte til forprosjekter og innovasjonsverksted.

ENOVAs Magni Fossbakk snakket om også om ulike støtteordninger for bygg og områder. Enova støttet i 2017 over 900 prosjekter med til sammen 2,2 milliarder kroner. Rogaland fikk mest.  Bjarte Magnussen fra Validé om støtte til oppstartsbedrifter, støtte fra forskning til produkt og investeringer i en ny bedrifts tidlige fase.

Kom på Grønn frokost 3. mai

Sirkulær økonomi, alle må med!

I et bærekraftig samfunn må alle bidra til at ressursene våre utnyttes bedre og at minst mulig ender opp som avfall. I en sirkulær økonomi skal alle ressurser utnyttes i en evig sirkel. Målet med sirkulær økonomi er å skape minst mulig avfall, og i stedet utnytte alle ressurser best og lengst mulig. Mange klarer å skape verdier av avfall og biprodukter, de finner nye forretningsmuligheter innen sirkulær økonomi. Kom og hør mer om dette på Grønn frokost 3. mai!

Sted: Sola Strand Hotell
Tidspunkt: Torsdag 3. mai 2018 kl 07:30 – 10:45
Deltakeravgift: 350,-

Program:
07:30 – 08:00  Frokost og mingling
08:00 – 08:10  Velkommen
08:10 – 08:30  «Hvordan kan avfallsressurser være verdiskapende?»
Nancy Strand, direktør i Avfall Norge
08:30 – 08:45 «Biokull – det nye gull»
Rudolf Meissner fagansvarlig Renovasjon avd. gjenvinning hos IVAR IKS
08:45 – 09:05 «Ny forskrift om anskaffelser – hvilken betydning vil den har for verdiskaping innenfor sirkulær økonomi»?
Arnhild Dordi Gjørnes, leder offentlige anskaffelser i NHOs næringsjuridiske avdeling
09:05 – 09:20: Pause og mingling
09:20 – 09:35     «Fra matavfall til dyrefor og menneskemat»
Alexander Solstad Ringheim, insektsentusiast og gründer av firmaet InvertaPro
09:35 – 09:50     «Fra oppdrettsslam til verdifull gjødsel — bærekraftig forretningsmulighet»
Frode Jåsund, logistikksjef Skretting Norge
09:50 – 10:05     «Billige boliger av resirkulert isopor», Jan Helge Hoff,  Polybo
10:05 – 10:15     «Tilskuddsordninger for verdiskaping og innovative løsninger innen sirkulær økonomi» Magni Fossbakken ENOVA
10:15 – 10:30: «Fremtiden går i sirkel – hvordan gripe mulighetene som ligger i sirkulærøkonomien. og hva kan Innovasjon Norge bidra med?»
Claus Gladyszak, Innovasjon Norge
10:30- 10:45: «Innovasjon og næringsutvikling»
Bjarte Magnussen, Valide
10:45: Takk for i dag

Alle seminardeltakerne blir invitert til strandrydding kl 11 i forbindelse med «Strandryddingens dag». Dette vil skje like utenfor Sola Strandhotell.

ENOVAs representant, Magni Fossbakken, tar gjerne en prat like etter seminaret med byggeiere/utviklere/rådgivere som jobber med spennende energiprosjekter.

Vi gjør oppmerksom på at det blir servert frokost fra den ordinære frokostbuffeen på Sola Strand Hotell, så kom gjerne litt tidlig for å nyte frokosten.

Påmelding: https://bit.ly/2EoEQnx

Arrangører: Grønn by, ENOVA, IVAR, Validé, Velde, Innovasjon Norge og NHO.

Sirkulær økonomi

Ny referansegruppe innen sirkulær økonomi er etablert. Gruppa består av: Rune Halvorsen, Velde Industri Ida Lægreid Anja Berggård Endresen, Rogaland fylkeskommune Per Posti, Westco Kjell Inge Svendsen, Ecofiber Tord Tjeldflaat, IVAR Kristin Bryne-Sandvik; Block Berge Bygg Elin Schanche; Grønn by Formålet med gruppa er å løfte opp og fram begrepet sirkulær økonomi. Dette kan blant annet gjøres på følgende måter: • Samarbeid på tvers av ulike aktører i verdikjeden ved å skape felles arenaer. • Skape kunnskap om temaet og løfte opp mulighetene ved hjelp av informasjon og arrangementer. • Jobbe med konkrete prosjekter og eksempler som fremmer forståelsen for Sirkulær økonomi. Lage regnestykker for hvordan sirkulær økonomi kan føre til verdiskaping og besparelser. • Vise fram de gode eksemplene.

Konkrete prosjekter som det kan jobbes videre med: • Lage en presentasjon om sirkulær økonomi som kan brukes i en møteserie • Lage en litt større konferanse hvor ledende politikere blir invitert • Finne et godt eksempel på produkt som er en del av en sirkulær økonomi. Lage et samfunnsøkonomisk (f.eks. CO2 regnskap) regnskap og bedriftsøkonomisk regnskap. Gjerne vise eksempler på hvordan en gjennom ny teknologi kan en skape et nytt produkt av resirkulært avfall. Gang- og sykkelvei langs bussvei Stavanger – Sandnes kan være et slikt eksempel hvor en får fram hvilke konsekvenser utforming og dekke har for økonomien i prosjektet. • Lage et nettverk av bedrifter som allerede jobber innenfor sirkulær økonomi eller som kan være aktuelle i verdikjeden knyttet til sirkulær økonomi.