Kanskje tidenes mest spennende jobbmulighet!

Vil du være med å starte et unikt og innovativt sted for opplevelser og skapende virksomhet i Hillevåg?
Hvis du i tillegg er opptatt av å bygge sosiale muskler, skape gode sosiale møtested og bidra til sirkulær økonomi og bærekraft – da er du kanskje vår nye aktivitetsleder og hussjef i Flintegata 2.

100% fast stilling ledig, med arbeidsoppgaver delt mellom 50% på COLOSSEN – og 50% i Pådriv
(100% ansettelse i COLOSSEN).

Pådriv er en samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling, der ideen er å skape et møtested og arbeidsfellesskap for folks som vil starte opp bedrifter innenfor sosialt entreprenørskap eller sirkulær økonomi.


Pådriv skal:

 • Være en aktiv og inkluderende møteplass i nærmiljøet
 • Være en arena for å utvikle nye grønne arbeidsplasser
 • Koble mennesker på arbeidstrening med arbeidsgivere
 • Være et læringsverksted om miljø, ombruk og bærekraft

Arbeidsoppgaver Hussjef Pådriv

 • ha det daglige ansvaret for drift og utvikling av Pådrivhuset i Flintegata 2
 • legge til rette for kontakt og samarbeid mellom aktørene
 • samarbeide med prosjektleder i Pådriv Hillevåg om å involvere nærmiljøet
 • planlegge, invitere til, og gjennomføre arrangementer
 • administrative oppgaver
 • praktiske drifts- og vedlikeholdsoppgaver i lokalene
 • budsjett og økonomioppfølging
 • kommunikasjonsoppgaver
 • holde omvisninger for gjester
 • kontakt med virksomhetene og deltakerne i huset

Treningssenter for sosiale muskler

COLOSSEN er et treningssenter for sosiale muskler, et innovativt fritidstilbud primært for barn og unge i aldersgruppen 8-18 år. COLOSSEN skal være enkelt, rett frem og tilgjengelig for alle.
På COLOSSEN skal barn og unge oppdage, skape og være sosiale, gjennom aktivitetsrommet FRITT, Makerspace og Gamingrommet.

Arbeidsoppgaver COLOSSEN

 • bygge et trygt, spennende og inkluderende sted for barn og unge
 • utvikle og støtte unges egenproduksjon (tekst, programmering og digital formgivning, samt drift av makerspace og fysisk formgivning).
 • kommunikasjonsarbeid internt og utad
 • nettverksarbeid mot nærmiljø og andre relevante samarbeidspartnere
 • følge opp budsjett, systemer, HMS og daglig drift

Ønskete kvalifikasjoner for stillingen i COLOSSEN og Pådriv

 • erfaring fra arbeid med barn og unge
 • kjennskap til miljø, ombruk og bærekraft
 • økonomisk forståelse
 • god kjennskap til barn og unges behov og utfordringer, samt kjennskap til nasjonale satsinger på feltet
 • erfaring med og interesse for skapende virksomhet
 • relevant utdanning (minimum fagbrev)
 • kunnskap om teknologi og hvordan dette kan brukes i skapende arbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • høy arbeidskapasitet, modig og løsningsorientert
 • utadvendt, raus, hjerte for barn og unge og en god porsjon idealisme
 • trygg på å snakke foran forsamlinger
 • nytenkende, utviklingsorientert og evne til å se praktiske løsninger
 • aktiv, kreativ og selvstendig

I vurdering av søkerne vil personlige egenskaper bli tillagt stor vekt, i tillegg til formell kompetanse og relevant erfaring.

Vi tilbyr

 • en helt ny, interessant, utfordrende og morsom arbeidshverdag med høyt tempo
 • engasjerte og kompetente eiere og ledere
 • utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • ordnede forhold med pensjon og forsikringsordninger

Søknad og CV sendes til prosjektleder Mette Vabø.

Søknadsfrist: 9. mars

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med eier av COLOSSEN, Ragnhild Eielsen Wiig (telefon: 412 68 616) eller prosjektleder for Pådriv Hillevåg, Mette Vabø (telefon: 452 05 190).

Flintegata 2