Kolumbus er vinner av Kollektivprisen 2020!

Vi gratulerer vår partner Kolumbus med Kollektivprisen 2020 som de vinner for sitt helhetlige mobilitetstilbud og da særlig for deres integrasjon av bysykkel i tilbudet. Prisen ble delt ut under den digitale Kollektivkonferansen den 19. november. Nytt av året er at deltakerne på konferansen selv kunne stemme frem prisvinneren.

Kolumbus mottok prisen med bakgrunn i sin helhetlige og innovative tilnærming til mobilitet. I tillegg har de en felles betalingsapp hvor alle tjenestene er implementert. Samtlige av tjenestene Kolumbus leverer ble nevnt som årsak til at de mottok prisen:

Bysykkelen:

 • Forenkler folks hverdag: Syklene er enkle å bruke, elektriske og tilpasset vestlandsterrenget. Du kommer dit du skal uten høye skuldre eller høy puls.
 • Er nytenkende: Kolumbus er først i Norge og en av de første i verden til å integrere bysykler i tilbudet. Alle som har en gyldig billett i Kolumbus-appen, har fri tilgang til bysyklene. Bysyklene låses opp og leveres via den vanlige Kolumbus-appen. Syklene og baksystemene er også spekket med ny teknologi, levert av både lokale og internasjonale aktører.
 • Fremmer samarbeid: Bysykkelen er utviklet i samarbeid med nasjonale og internasjonale private aktører, og med flere offentlige aktører. Den er integrert i billettappen som flere fylker deler, og teknologien er dermed tilgjengelig for alle mobilitetsselskapene som ønsker å ta den i bruk.
 • Er bærekraftig: Bysykkelen er utviklet med ressurser dedikert til videreutvikling av en tidligere kommersiell bysykkelordning. Eksempelvis er ladestativene fra det gamle systemet er gjenbrukt i dagens løsning. Forskning slår også fast at elektriske bysykler på generelt grunnlag er mer miljø- og klimavennlige enn for eksempel elektriske sparkesykler.

Helhetlig tilnærming til mobilitet

HjemJobbHjem:

 • HjemJobbHjem er en prisvinnende og unik mobilitetsordning rettet mot offentlige og private virksomheter på Nord-Jæren. Ordningens målsetning er å redusere bilbruken til de ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene, og inspirere dem til å reise grønt til og fra jobben.
  HjemJobbHjem bidrar til å redusere personbiltrafikken i byområdene, noe som anses som den største driveren for å oppnå nullvekstmålet. Bedriftsmarkedet er stort, og de ansatte reiser hyppig og langt. Per 31. august 2020 var det 674 bedrifter og 61.714 ansatte aktivert i HjemJobbHjem-ordningen. HjemJobbHjem er evaluert til å ha et positivt bidrag til nullvekstmålet av UiS og NORCE, og ordningen er i dag «eksportert» til to andre fylker.

HentMeg:

 • HentMeg var en av de aller første bestillingstjenestene i sanntid, også internasjonalt. I dag er hentetjenesten «eksportert» til fire andre fylker, og tilbudet og teknologien bak har fått internasjonal oppmerksomhet.

Selvkjørende buss:

 • Etter rundt to år på lukket testbane, og utstrakt dialog med myndighetene om lovverket, ble Kolumbus først i Norge til å lansere en autonom buss i vanlig, men kontrollert trafikk. Pilot nummer to er like om hjørnet, i et nytt område.

Mobilitetssamarbeid:

 • I tillegg til et utstrakt og bevisst mobilitetssamarbeid i regionen, blant annet gjennom Byvekstavtalen på Nord-Jæren og de fire bykommunene (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg), Rogaland fylke, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen, har Kolumbus et tett samarbeid med andre kommuner, offentlige instanser og mobilitetsselskaper samt og private aktører i og utenfor Rogaland. Et eksempel er samarbeid med utbyggere i regionen om å legge til rette for mobilitetspunkt, bildeling, mikromobilitet og andre tjenester når nye nærings- og boligområder skal utvikles

Årets smartby/mobilitetspris:

 • Samarbeid, og deling av data og konsepter, har vært viktig for at Stavanger kommune vant Årets smartby/mobilitetspris under Arendalsuka 2019. Sauda kommune, med prosjektet HentMeg, kom på delt andreplass.

Andre mobilitetsprosjekter:

 • Leasing av elsykler
 • Fullintegrasjon av lokaltog i tilbudet
 • Innovative digitale prosjekter som «Tidsmaskin», «Bilkalkulator» og live kapasitetsvisning i sanntidsappen
 • Pilot på elbil-deling i samarbeid med Innovasjonspark Stavanger hvor Hyre leverer bilene
 • Pilot på samkjøring med SammeVei
 • TrAM-prosjektet – verdens første utslippsfrie hurtigbåt

 

Summen av tiltak, og ikke minst den helhetlige tilnærmingen til mobilitet som tjeneste, gjør Kolumbus til en verdig vinner av årets Kollektivpris/Mobilitetspris.

Grønn by gratulerer!

Fra tradisjonelt p-hus
til moderne ladested

Det store parkeringshuset Forus P-hus, med adresse Røynebergsletta 5, kan bli Forus mobilitetshus, et moderne ”ladested” der alle kan parkere alle typer kjøretøy, ladbare eller konvensjonelle, og bevege seg videre individuelt eller kollektivt i alle retninger. Ladestedsnavnet ble brukte i gamle dager om handels- og møtesteder. Et gammelt norsk ord har fått en ny betydning.

Fra taket på Forus Ladested: Rune Haaland leder for Electric Vehicle Union (EVU), forklarer for Grønn bys studietur i mai 2018.

En konseptstudie for mobilitetshuset framhever at hensikten er å stimulere folk til å parkere bilen og benytter andre mobilitetsløsninger til og fra flyplassen, til og fra ulike bygg på Forus, og kanskje også til og fra Stavanger sentrum etter at bussveien og nye bomstasjoner er på plass. Bygget skal vokse med oppgaven og betjene en raskt økende mengde ladbare biler og endrede mobilitetsvaner, der folk i større grad velger smartere og mer helsebringende måter å bevege seg på. Av de ti mest solgte bilene i Norge i 2017, var sju ladbare. Farten i elektrifisering av vegtransport i Norge er formidabel og produsentene klarer ikke å levere nok biler. Over 30.000 står på venteliste for elbil.

Fotoanimasjon: Bildet viser hvordan Arkhus Arkitekter ser for seg utforming av servicebygg og hurtigladestasjon. Bygget er trukket helt inn mot eiendomsgrensen for å unngå slagskygger fra parkeringshuset. Det er avsatt plass til 2 stk 40 fots containere for batterier & elektronikk.

Hvis finansieringen kommer på plass kan parkeringshuset utvikles til et mobilitetshus med såkalt hub-funksjonalitet. Uteområdet utvikles til et fullsortiment ladested med kapasitet til å levere høy effekt fra et stort antall ladepunkt til drosjer, busser og privatbiler – et universelt konsept som skal kunne kopieres og implementeres hvor som helst i byer og tettsteder i verden.

Arbeidet har vært utført av en arbeidsgruppe bestående av folk fra Delta Electronics, Saga Energy, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Meshcrafts, Forus Prt (Public Rapid Transit), Flaate og Electric Vehicle Union. Archus Arkitekter har supplert arbeidsgruppen med formål å utvikle uteområdet. En ressursgruppe fra offentlige og private virksomheter har fungert som referansegruppe. Leder for gruppen har vært direktør for Forus Næringspark, Stein Racin Grødem. Ressursgruppens viktigste oppgave er å kvalitetssikre og gi innspill fra samfunnet rundt Forus Parkering slik at anlegget kan fylle sin funksjon på best mulig måte. Ressursgruppen ble underveis supplert med Rogaland fylkes mobilitetsselskap, Kolumbus, som er interessert i å bygge kompetanse og erfaring med både individuell og kollektiv mobilitet.

Investeringen er foreløpig beregnet til ca 30 millioner kroner, finansiert gjennom søknad om 45% tilskudd fra ENOVA og 55% fra Forus Parkering. Det vil i tillegg gjøres en økonomisk avtale med en ladeoperatør som opererer hurtigladestasjonen. Arbeidet tenkes gjennomført som en totalentreprise med åpne bøker og avtalt fortjeneste. Det gjøres service- og vedlikeholdsavtaler som sikrer utvidet produktgaranti og problemfri drift.

Ressursgruppen har også gitt som innspill at anlegget bør ha kunstneriske og kommunikasjonsmessige kvaliteter. Under forutsetning av estetisk utforming med kunstnerisk kvalitet vil for eksempel friområder kunne brukes til utplassering av solar-trackere. Pia Myrvold har sagt seg villig til å bidra til dette i et eventuelt hovedprosjekt.

Venterommet i mobilitetshuset blir utstyrt med flere skjermer med informasjon om rutetider for fly, busser m.m. i tillegg til informasjon om mulighet for å kunne parkere i mobilitetshuset og reise videre med andre mobilitetsløsninger. Servicebygget vil også inneholde toaletter, kaffemaskin, mineralvannsautomat, strømproduserende vinterhage for røkende/dampende, internett, USB-uttak for lading av smart-telefoner, sittegrupper, samt eget avlukke for yrkessjåfører i servicebygget.

Hvordan ta i bruk alle mulighetene?

Hva skjer? Noe skjer! Hvor fort skjer det? Det kommer an på hva vi snakker om … Hvordan skal vi forflytte oss i fremtiden? Trenger vi sertifikat? Trenger vi veier? Hvordan skal vi planlegge når teknologien hele tiden viser oss nye muligheter?

Bakteppet er alle enige om; kollektivandelen på Nord-Jæren er den laveste av alle storbyområder i Norge. Innbyggerne oppfatter kollektivtilbudet dårligere enn det faktisk er og bilen, limet i vårt samfunn, har blitt ganske seigt. Vi må finne løsninger som henger sammen.

Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus snakket om den førerløse bussen de tester sammen med Forus Næringspark. Den viser en mulighet, og mange ser med interesse til det som nå skjer på Forus, der denne seintgående doningen nå testes ut. Men utviklingen av førerløs transport vil ikke gå fortere enn at sikkerheten hele tiden er i høysetet. Så selv om internasjonale undersøkelser viser at trafikkulykkene blir redusert med 40% med førerløse kjøretøy, vil denne utviklingen kanskje gå seinere enn vi tror.

I bilbransjen derimot har demningen røket og elbil-bølgen ruller over oss, stor og reell. Eldar Vatnaland daglig leder i VW Sandnes kunne fortelle at over 70% av nybilsalget deres i 2018 er elbiler – i hele fjor var tallet ca. 24%.  Dette er mye raskere enn mange tror. Samtidig vokser bildeling som trend i byene, et konservativt anslag spår en økning på 25 til 35% per år.

Ser en Norge utenfra kan en legge til at den fellesskapstanken vårt samfunn bygger på, gjør oss spesielt egnet for digitalisering. Per I. Selvaag, de siste 10 årene bosatt i USA, mente vår tillit til vårt eget politiske system vil gjøre det mulig å gjennomføre mobilitetsendringene fortere enn mange andre steder. Men han mente utviklingen ville gå seinere enn mange tror på grunn av de mange fartsdumpene, de fleste politiske.

Samfunnsforsker Erling Dokk Holm fortsatte å snakke om det politiske utfordringsbildet. Transportteknologi, energibruk og byplan må ses i sammenheng, ikke som sektorer adskilt fra hverandre. Fra bilsalget ble frigitt i Norge har bilen vært byplanleggeren og noe gikk tapt da folk og arbeidsplasser flyttet fra hverandre. Det er noe galt når hjemmehjelpene bruker opp til 70% av sin arbeidstid i bilen …

Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling pekte på hvor vanskelig det er å planlegge samtidig som teknologien stadig endres. Skal planene endres i samme takt får vi aldri gjennomført noe. Et av mange dilemma i dette kompliserte bildet.

Per I. Selvaag, Grethe Skundberg og Eldar Vatnaland tre av fem foredragsholdere som gav oss mye å tenke på.

Hvordan reiser vi om 10 år?

Grønn by og Kolumbus inviterer til Grønn frokost sammen med NHO, Forus Næringspark og Avinor.

Et nytt verdensbilde i ferd med å ta form innen mobilitet, det vil si måten vi kommer å til å reise på i framtiden. Hvilke mobile løsninger har vi om 10 ti 20 år?Hva er konsekvensene av dette? Hvordan klarer vi å ta i bruk de nye teknologiske løsningene? Hvilke konsekvenser vil nye mobilitetsløsninger ha for privatøkonomi, arealbruk, ressursbruk og trygghet?

Tid og sted: 21. mars kl. 07.30 –11:00
Sted: Hotell Atlantic

Program:

07:30–08:00 Frokost og mingling
08:00–08:10 Velkommen av Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvikler i Kolumbus og Elin Schanche, daglig leder i Grønn by.  Dagens møteleder Bjørg Tysdal Moe
08:10–08:40 «Hvor langt er utviklingen av førerløse biler kommet?», Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus
08:40–09:05 «Hva slags biler produserer VW om 10 år? Framtidens eierforhold og bruk av privatbiler», daglig leder i VW Sandes & Jæren, Eldar Vatnaland
09:05–09:30 «Hvilke mobilitetsløsninger vil lykkes i årene framover?», Per I. Selvaag, Montaag
09:30–09:45 Pause
09:45–10:15 «Hvilke konsekvenser vil ny teknologi ha for arealbruk og samferdselsløsninger?» Erling Dokk Holm
10:15–10:30 «Er det realistisk å tro at autonome kjøretøy vil være en del av trafikkbildet om 10 år?» Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling
10:30–10:40 Oppsummering og spørsmål

Stavanger Lufthavn som innovasjonslaboratorium

Det foregår mye spennende og nyskapende på Sola og lufthavnen tar mål av seg å bli et innovasjonslaboratorium for framtiden.  – Vi utvikler nå det økosystemet som trengs for å lade el-fly og for å være rigget for en utslippsfri elektrisk framtid i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

For å oppnå dette Avinor på Sola satt seg høye mål. – Vi vil at regionen skal bli den ledende i Europa innen elektrifisering av transport, forteller Lorentzen og legger til at de ønsker å være en spydspiss og pionéer i dette arbeidet. – Elektrifisering gir helt nye muligheter. Mindre fly bedre tilpasset mindre flyplasser og andre reisemønster. Flyene kan i langt større grad ta oss fram dit vi skal og dronetransport vil kunne revolusjonere netthandel og frakt av kolli.

For å få til dette kreves arbeid og oppfølging på mange plan og overfor mange miljøer og aktører. Elfly- og droneutviklerne er selvfølgelige samarbeidspartnere, energiprodusentene må involveres, microgrid- og nettaktørenes bidrag er avgjørende, samtidig som det jobbes for fullt med elektrifisering av tilbringertjenesten der både drosjer og busser blir elektriske.

Alle endringer av dette omfanget krever rett kompetanse, derfor er samarbeid med bl.a. Forus Næringspark, Risavika Havn, UiS og andre kompetansemiljøer en forutsetning.

 

Elfly er framtiden