Hvordan utnytter din bedrift solenergi på best mulig måte?

Torsdag den 11. mars hadde vi webinar om solenergi og elbillading for bedrifter. Andelen elbiler i Norge er stadig økende, noe som bidrar til høyere belastning på strømnettet. En løsning på dette er å satse mer på solcelleanlegg på store bedriftsbygninger. På den måten bidrar vi til å lette presset på strømnettet og samtidig sørge for grønn, kortreist strøm til elbilene. Dette vil være gunstig både for miljøet og økonomien.

Innledningsvis snakket Marked- og bærekraftssjef i Jæder, Rakel Kyvik Wester, om deres bærekraftsatsning som inkluderer solcellepanel på taket av deres produksjonsbygg. Jæder har satt seg som mål at de skal være best i kjøttbransjen på bærekraft. I forbindelse med dette arbeidet har de valgt seg ut tre av FNs bærekraftsmål å legge spesielt fokus på – nummer 3 god helse, nummer 12 ansvarlig forbruk og produksjon og nummer 13 stopp klimaendringene. For å kunne innfri bærekraftsmålene de har satt seg spiller solceller en viktig rolle.

Miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus, holdt et godt innlegg om klimamål og grønne innkjøp. I innlegget sitt tok hun for seg de ambisiøse målene i kommunens Klima- og miljøplan og hvor viktig det er at man blant annet tar i bruk solenergi for å oppnå disse målene.

Avslutningsvis presenterte Kommersiell direktør for storkunde, Stian Waage Lyses satsning på elbil og solenergi. Her presenterte han trender i markedet og hvordan bedrifter lett kan ta kontroll over eget energiforbruk. Waage ga også en god innføring i hvordan solcelleanlegg med tilhørende batteriløsninger fungerer.

Trond Furenes fra Lyse holdt en svært god oppsummering og spørsmålsrunde på slutten av webinaret. Ønsker du å se webinaret i opptak kan du gjøre det HER.

Solcellepanel på industribygg.
Fra Jæder sin presentasjon om solceller.

Klima bak skjema, hva gjør regionen?

Tirsdag 18. februar arrangerte Lyse og Grønn by frokostmøte om Klimarapporten «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland» med over 140 deltagere til stedet. En spennende diskusjon rundt klimaproblematikken ble innledet av Guro Watten Furu fra Enova. Hun fremhevet at for å nå våre klimamål så kreves det en kraftig omstilling. Videre redegjorde hun for en del av støtteordningene Enova har innenfor bygg og eiendom, maritim transport og landtransport. Enova bidrar med å dekke merkostnaden som kommer ved å velge de mest miljøvennlige alternativene.

Esben Tonning Otterlei fra Lyse tok oss gjennom klimarapporten. Rapporten tar for seg de ulike utslippskildene i Sør-Rogaland hvor vi helt tydelig ser at transport er den største utslippskilden med 47% etterfulgt av jordbruk med 28%. Lyse har konkludert med at man bør prioritere vei, sjø og landbruk for å få ned utslippene i Sør-Rogaland. Selv ønsker de å bidra betydelig innenfor elektrifisering og biogass. Vi ser et økende behov for strøm i regionen, men Lyse er klar til å levere på dette. De nye kablene til Europa vil bidra til å muliggjør å svare på regionens etterspørsel. Avslutningsvis trakk Esben frem det han kaller den ubehagelige sannheten, at rapporten ved framskrivning av reduksjoner kun kommer frem til 26% kutt i 2030.

Esben Tonning Otterlei fra Lyse presenterte klimarapporten.

Klimakutt krever samarbeid på tvers

Frokostmøtet ble avsluttet med en paneldebatt ledet av sjefsredaktør i Rogalands Avis, Bjørn Sæbø. I panelet satt fylkesmann Lone M. Solheim, rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn og konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard.

Paneldebatten førte til en interessant diskusjon rundt tiltak, vekst og hvordan vi kan komme i mål med klimakuttene i Sør-Rogaland. Klaus Mohn trakk frem at de fleste ønsker klimakutt, men at det er et enormt gap mellom visjoner og den politiske virkeligheten. Han spurte – er vi villige til å gjøre det som trengs? Også Eimund Nygård pekte på at det er at gap mellom at kommunene setter seg mål og at de faktisk gjør noe, mens Lone M. Solheim påpekte at flere av kommunene enda har et stykke igjen til å sette seg klimamål.

Alle var enige om at det trengs regionalt samarbeid for å få til et større klimakutt. Kommunene må legge fra seg rivaliseringen og samarbeide om klimatiltak slik at vi sammen sørge for en betydelig reduksjon i utslipp fra regionen.

Bjørn Sæbø ledet debatten hvor Lone M. Solheim, Klaus Mohn og Eimund Nygaard satt i panelet.

Les klimarapporten

Lyse vil bruke klimarapporten aktivt i sitt arbeid fremover. Grønn By ser frem til å følge Lyse sitt bidrag til et lavere klimautslipp i Sør-Rogaland.

Her kan du laste ned klimarapporten:

Rapport: Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland

Fullt hus på Grønn frokost om Lyses klimarapport.

Klima bak skjema, hva gjør regionen?

Grønn By og Lyse inviterer til frokostmøte der vi vil presenterer sentrale funn fra rapporten «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland» og drøfter hvordan regionen kan løfte i flokk for å finne riktige tiltak.

Tid: Tirsdag 18. februar.
Klokke: Frokost serveres fra 7.30. Møtestart 08.15
Sted: Lyses lokaler i Breiflåtveien 18, Mariero, Stavanger

Agenda:
Presentasjon av sentrale funn i rapporten «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland»

Konserndirektør Leiv Ingve Ørke, og strategi- og forretningsutvikler Esben Tonning Otterlei, begge fra Lyse.

Paneldebatt: Hvordan skal regionen enes om prioritering av tiltak, og hvordan skal vi organisere et samarbeid på tvers?

Panel:

  • Fylkesmann Lone M. Solheim
  • Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune
  • Rektor Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger
  • Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse
  • Moderator Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogalands Avis.

Møtet avsluttes klokken 10.00

 

Meld deg på her.