Vellykket regionalplanlegging krever felles vilje til endring

– En vellykket regionalplanlegging krever lederskap, langsiktige visjoner, godt samarbeid og en strategi som tar utgangspunkt i det regionen er god til. For å få til dette må dere ha dyp kunnskap om egen region.

Rådene kommer fra Mike Emmerich, Storbritannias fremste spesialist på strategisk regionalplanlegging, attraktivitet og regionalt lederskap. Han var sentral i arbeidet da Storbritannias nest største by, Manchester, gikk fra å være en fattig by med høy kriminalitet til en av landets mest attraktive byregioner. I forbindelse med at han 14. juni besøkte stavangerregionen for komme med råd i forbindelse med oppdateringen av regionalplan Jæren, inviterte Greater Stavanger, og Grønn by til et møte for sine nettverk.. Stavanger og Manchester er fyrtårnsbyer i Horisont2020 prosjektet Triangulum sammen med Eindhoven.

– Dere er inne i en omstilling som ligner den vi gjennomgikk i Manchester, bare dere har et mye bedre utgangspunkt. Vi var på bunn, dere er på topp. Men omstillingen kommer og dere må begynne forberedelsene nå, sier Emmerich og legger til at en forutsetning er at regionens ledere må ville endring og sammen velge retning. For å bli en attraktiv region kreves felles visjoner og mål.

I Manchester ble det samarbeidet på tvers av partier og kommuner. Det ble utvist stort regionalt lederskap og tiltakene ble rullet ut ett etter ett. Alt forankret i felles mål og strategi. Det første store arrangementet som endret mye var da Manchester ble tildelt

Commonwealth Games i 2002. Arrangementet er et av verdens største idrettsarrangementer. Det førte til flere felles utbygginger med store, positive ringvirkninger. – Dette og selve arrangementet gav selvtillit og ikke minst tillit til hverandre på tvers av kommunegrensene, forteller Emmerich.

Ballen rullet videre for Manchester med flere arrangementer og viktigst av alt; byen ble en viktig media hub. Etter målrettet arbeid besluttet BBC seg i 2006 for å flytte store deler av sin virksomhet til Salford Quays i Manchester. Det største flyttingsprosjektet i britisk mediehistorie ble fullført i april 2012 da MediaCityUK stod ferdig.

I Manchester og Greater Manchester er i dag internasjonalt anerkjent som en av de mest suksessrike byregionsdannelser i England. Gjennom de seneste tiårene har Greater Manchester foretatt en økonomisk snuoperasjon fra at være en byregion i økonomisk tilbakegang til i dag at være det sterkeste vekstsenter i Storbritannia utenfor London. I 2016 ble Manchester listet som et ”Best in Travel”-sted af Lonely Planet, og byen scorer høyere end London i den globale Liveability Survey. Manchester er kort sagt et nytt «hotspot» for utdannelse, kultur, miljø og økonomisk vekst i Storbritannia.

Mike Emmerich er grunnleggeren av Metro Dynamics og har ledet mange av de store prosjektene i regi av dette firmaet. Metro Dynamics er et konsulentselskap som bidrar med strategisk rådgivning innen region- og byutvikling i Storbritannia. Emmerich spilte en sentral rolle i utviklingen og forhandlingene for regional organisering i West Midlands og North East. Han er rådgiver for flere sentrale beslutningstakere i ulike byområder og har ledet flere statlige kommisjoner og prosjekter knyttet til strategisk utvikling av byområder og regioner. Han har også vært seniorrådgiver for regjeringen innen lokal boligpolitikk og utvikling. Han har en bred bakgrunn fra politikk, økonomi, akademia og som konsulent i Ernst & Young.