Kanskje tidenes mest spennende jobbmulighet!

Vil du være med å starte et unikt og innovativt sted for opplevelser og skapende virksomhet i Hillevåg?
Hvis du i tillegg er opptatt av å bygge sosiale muskler, skape gode sosiale møtested og bidra til sirkulær økonomi og bærekraft – da er du kanskje vår nye aktivitetsleder og hussjef i Flintegata 2.

100% fast stilling ledig, med arbeidsoppgaver delt mellom 50% på COLOSSEN – og 50% i Pådriv
(100% ansettelse i COLOSSEN).

Pådriv er en samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling, der ideen er å skape et møtested og arbeidsfellesskap for folks som vil starte opp bedrifter innenfor sosialt entreprenørskap eller sirkulær økonomi.


Pådriv skal:

 • Være en aktiv og inkluderende møteplass i nærmiljøet
 • Være en arena for å utvikle nye grønne arbeidsplasser
 • Koble mennesker på arbeidstrening med arbeidsgivere
 • Være et læringsverksted om miljø, ombruk og bærekraft

Arbeidsoppgaver Hussjef Pådriv

 • ha det daglige ansvaret for drift og utvikling av Pådrivhuset i Flintegata 2
 • legge til rette for kontakt og samarbeid mellom aktørene
 • samarbeide med prosjektleder i Pådriv Hillevåg om å involvere nærmiljøet
 • planlegge, invitere til, og gjennomføre arrangementer
 • administrative oppgaver
 • praktiske drifts- og vedlikeholdsoppgaver i lokalene
 • budsjett og økonomioppfølging
 • kommunikasjonsoppgaver
 • holde omvisninger for gjester
 • kontakt med virksomhetene og deltakerne i huset

Treningssenter for sosiale muskler

COLOSSEN er et treningssenter for sosiale muskler, et innovativt fritidstilbud primært for barn og unge i aldersgruppen 8-18 år. COLOSSEN skal være enkelt, rett frem og tilgjengelig for alle.
På COLOSSEN skal barn og unge oppdage, skape og være sosiale, gjennom aktivitetsrommet FRITT, Makerspace og Gamingrommet.

Arbeidsoppgaver COLOSSEN

 • bygge et trygt, spennende og inkluderende sted for barn og unge
 • utvikle og støtte unges egenproduksjon (tekst, programmering og digital formgivning, samt drift av makerspace og fysisk formgivning).
 • kommunikasjonsarbeid internt og utad
 • nettverksarbeid mot nærmiljø og andre relevante samarbeidspartnere
 • følge opp budsjett, systemer, HMS og daglig drift

Ønskete kvalifikasjoner for stillingen i COLOSSEN og Pådriv

 • erfaring fra arbeid med barn og unge
 • kjennskap til miljø, ombruk og bærekraft
 • økonomisk forståelse
 • god kjennskap til barn og unges behov og utfordringer, samt kjennskap til nasjonale satsinger på feltet
 • erfaring med og interesse for skapende virksomhet
 • relevant utdanning (minimum fagbrev)
 • kunnskap om teknologi og hvordan dette kan brukes i skapende arbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • høy arbeidskapasitet, modig og løsningsorientert
 • utadvendt, raus, hjerte for barn og unge og en god porsjon idealisme
 • trygg på å snakke foran forsamlinger
 • nytenkende, utviklingsorientert og evne til å se praktiske løsninger
 • aktiv, kreativ og selvstendig

I vurdering av søkerne vil personlige egenskaper bli tillagt stor vekt, i tillegg til formell kompetanse og relevant erfaring.

Vi tilbyr

 • en helt ny, interessant, utfordrende og morsom arbeidshverdag med høyt tempo
 • engasjerte og kompetente eiere og ledere
 • utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • ordnede forhold med pensjon og forsikringsordninger

Søknad og CV sendes til prosjektleder Mette Vabø.

Søknadsfrist: 9. mars

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med eier av COLOSSEN, Ragnhild Eielsen Wiig (telefon: 412 68 616) eller prosjektleder for Pådriv Hillevåg, Mette Vabø (telefon: 452 05 190).

Flintegata 2

Pådriv en samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling

Pådriv-initiativ i Stavanger

I slutten av august møtte 35 entusiaster opp til idéverksted i Flintegata 2 i Hillevåg bydel i Stavanger – en gammel bydel med både boliger, handel, kontor- og produksjonsvirksomhet som er i ferd med å transformeres langs jernbanen og bussveien. Innspillene var mange; noen kunne bidra med midler, andre med egen kunnskap og tid – og mange kom med idéer – gode ideer!

Det røde murhuset i Flintegata 2 eies av Felleskjøpet, som sporty har stilt huset til disposisjon for Pådriv-prosjektet mens området venter på transformasjon. I årene framover skal det skje mye i Hillevåg. Det skal fortettes langs jernbane og bussvei. Flere boliger kommer, noe skal rives og det satses på flere arbeidsplasser. Da trengs møteplasser, spesielt hvis det skal skje store endringer og flere folk og virksomheter skal flytte til bydelen.

Flintegata 2
Mange kom for å bidra med ideer til hva Felleskjøpets bygg i Flintegata 2 i Hillevåg kan brukes til.

Grønn by tok initiativet til å se om Felleskjøpet gamle bygg i Flintegata 2 kan bli en slik møteplass, men også noe ut over det.

Pådriv-modellen

Til dette har en brukt Pådriv-modellen som startet opp i Oslo for noen år siden. Målet med modellen er å skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske gevinster, gjennom fellesskap og deling. I Oslo står Pådriv bak storsatsingen i nedlagte Vollebekk fabrikker. Der har det blitt nytt liv gjennom Pådriv. Der møtes folk og skaper aktiviteter for seg selv og andre ved å dele av sin kunnskap og sine ferdigheter. Det har også vært mulig for dem som har en forretningside innenfor deling og gjenbruk å starte opp sin egen bedrift der. I kjelleren i fabrikklokalene er det mulig å gå på skateboard kurs, noen har startet produksjon av hus på 30 m2 av brukte materialer, det produseres sopp på kaffegrut og en tar imot bårebuketter hvor blomstene lages om til nye buketter. Alt handler om å dele, reparere og lage nye ting av brukte materialer.

Idedugnad
God oppmøte da Grønn by inviterte til idédugnad.

Produksjonslokaler

Ved siden av at Felleskjøpet vil låne ut den flotte røde murbygningen, har de tilbydd oss å leie produksjonslokaler i bygningene ved siden av. I tillegg har Bate boligbyggelag og Hillevåg bydelsutvalg gitt midler til oppstartprosjektet som idédugnaden var en del av. Flintegata 2 skal kunne brukes av folk i alle aldre, helt fra de helt unge til de over 80 og av folk med ulik bakgrunn.

På idédugnaden spurte Elin Schanche, leder i Grønn by: Hva kan det flotte røde huset brukes til? Hvilke aktiviteter kan vi ha her? Har noen en gründer i magen og som har lyst til å starte bedrift? Har noen lyst til å lære andre noe eller dele sin erfaring med andre?

Mange, gode idéer

Her er et lite knippe av alt som kom opp: pop-up matmarked, produksjonslokaler for småskala matproduksjon, lån av maskiner, lavere husleie hvis du deler kunnskap, hjelp til etablering av egen virksomhet, sykurs, Bates fiksekafé, kurs om bærekraftige boliger, snekkerkurs, donasjonsbasert yoga, hjelp til å gjennomføre prosjekter, reparasjon og vedlikehold av gammel elektronikk, mekkekurs, atelier for unge kunstnere, samarbeid med andre; ideelle organisasjoner, REKO-ringen, pensjonistforeningen, samt å koble seg på andre Hillevågs-aktiviteter som f.eks Vinterlys og bydelsfestivalen m.m.m.

Har du gode ideer til hva Pådriv kan være for Hillevåg og mer spesifikt for Flintegata 2? Kontakt Grønn by eller via vår facebookside Flintegata 2.

 

Stort idétilfang – dette var gøy!

Fra oppstartsmøte 11. april, fra venstre: Erlend Stangeland, Felleskjøpet, Tord Tjelflaat, IVAR, Elin Schanche, Grønn by, Ragnhild Eielsen Wiig, Colossen, Cecilie Wathne, Bate, Linda Hagen, Stavanger kommune, Kjell Inge Svendsen, EcoFiber og Heather Bergsland, Rambøll.