Handel: Raske endringer krever mye

Det er vanskelig å planlegge for handelslokalisering når utviklingen går så fort som nå. Dette kan være hovedoppsummeringen etter at Grønn by samlet ekspertise for å bidra med innspill og kunnskap om handel til den nye regionalplanen for Rogaland.  Flere dyktige foredragsholdere bidrog med innsikt, Hanne M Toftdahl fra Partner Vista Analyse og Felix Åberg fra Hui Research bidro med særlig kunnskap om trender.

Vanskelig å planlegge
At alt skjer veldig fort og at planleggingen dermed blir stadig vanskeligere, var alle enige om. Fremtidens kunder er digitale, velinformerte, verdidrevne, søker opplevelser, kjøper mer tjenester og mindre varer. Dette bildet vil bare forsterkes og vekst i husholdningsrettet tjenesteyting vil fortsette å vokse. Nå kan en lett tro at dette fører til butikkdød, men det er slett ikke sikkert, mente ekspertene.

Foto: lily-banse-unsplash

Nye butikkformer
Det som er sikkert er at butikkene blir annerledes. Nye butikkformer kommer: for eksempel ”Grab and go” – altså ikke innom kassa, ”Show-rooms” – vi ser, men de bringer, ”Pick-up points ” i boligområdene og levering på døra på hyttene, samt flere kjempestore butikker med bredt utvalg og billige varer, flere kombinasjonsforretninger, det kan være alt på ett sted eller varer og tjenester i kombinasjon. Vi vil også se en stor utvikling ved togstasjonene både av handel og arbeidsplasser og uten tvil vil flere reiser kollektivt.

Sentrum vil endres og overleve
Men hva med sentrum? Det var stor enighet om byenes sentrum vil overleve, men innholdet vil bli et annet, mer opplevelsesbasert. Et bra eksempel på det er suksessbryggeriet Lervigs ønske om et opplevelsessenter på Bekhuskaien. Trenden er at små produksjonsbedrifter kan skape nettopp slike opplevelser i bykjernen.

Foto: rawpixel-unsplash

Eksempelet Freiburg
For sentrum er dette en utfordring og sentrumskjernen må ha en felles visjon, være konsentrert og spille på det unike. Fra Freiburg helt sør i Tyskland fikk vi eksempel på det: en kompakt by med korte distanser til alt og som spiller på sin unike identitet, redusert biltrafikk, familievennlig og eldrevennlig i tråd med populasjonsendringen. Alle handelsbedrifter er kategorisert og plassert etter størrelse; de minste i sentrum og så utover etter størrelse. Rådet fra Hanna Denecke fra Freiburg var ikke å forsøke å trykke de store inn i sentrum, samle dem utenfor og plasser distribusjonshubbene enda lengre ute.

Endret handel, men vekst
E-handelen øker og akselrerer – konsekvens blir prispress og færre men større bedrifter – i Sverige har 500 butikker forsvunnet på seks år, samtidig har det kommet 500 nye.
Dagens regionalplan er ikke laget med henblikk på alt dette nye. Et godt eksempel på dette er bedriften Extra-leker, en lokal bedrift som har hatt utsalg ved IKEA på Forus i flere år, nå går leiekontrakten ut. Da ønsker de å bygge et lager som er tilpasset tidens handle; dvs at folk og bedrifter kan plukke opp bestilte varer, men at de og kan handle der. Det får de nei til i henhold til dagens regionalplan som sier nei til detaljhandel. Dette må den nye regionalplanen adressere.