Vi elektrifiseres i raskt tempo!

Vi elektrifiseres i en grad det er vanskelig å forestille seg.

– Det kommer som ei kula, sa Lyse Elnetts sjef, Håvard Tamburstuen, og la til at utviklingen går så fort at det er vanskelig å holde følge.

På Grønn frokost fredag 8.11 fikk vi høre om en eksplosiv utvikling i elektrifiseringen under overskriften: Hvordan få en fullelektrisk framtid uten at sikringen går? Vi fikk høre om 70 el-ferjene som er bestilt,  el-flyene som snart lander på en flyplass nær deg, el-busser som skal trafikkere bussveien og om eksplosjonen i salg av el-biler.

Hvordan skal vi møte dette enorme behovet for strøm?  Det er ikke bare å øke kapasiteten i det eksisterende strømnettet. Strømnettet skal selvsagt bygges ut, men all økningen kan ikke tas der. Utbygging tar tid og er meget kostbart, vi må gjøre mye annet parallelt.

Sammen har de laget et konsortium for å finne ut hvordan de kan bedre kan møte elektrifiseringen. Fra venstre Merete Eik, Stavangerregionen Havn, Ingvald Erga, Avinor og Stein Racine Grødem, Forus Næringspark.

Det betyr at vi må finne nye løsninger. Grønn frokost viste at vi er godt i gang. Så godt i gang at ENOVAs Magni Fossbakk til slutt kunne oppsummere med stor optimisme: – Vi har som mål å bidra til at Norge blir et nullutslippssamfunn i 2050. Jeg er overbevist om at vi klarer det, ikke minst når jeg hører om alt som skjer her og alle de gode prosjektene med stor framdrift.

Lokal produksjon, lagring og styring av kraft er viktige stikkord. Er det mulig å utvikle et regionalt system for å forutsi behov og overskudd slik at kraft kan brukes optimalt innenfor eksisterende kraftnett?  Hvordan skal vi produserer egen kraft? Og hvordan utnytte egen kraft best mulig? Tre representanter fra Lyse orienterte om EU prosjektet Invade og om fremtidens fleksibilitetstjenester og forretningsmodeller i energibransjen.

ENOVAs Magni Fossbakken (tv) oppsummerte optimistisk.

Stavanger Lufthavn som innovasjonslaboratorium

Det foregår mye spennende og nyskapende på Sola og lufthavnen tar mål av seg å bli et innovasjonslaboratorium for framtiden.  – Vi utvikler nå det økosystemet som trengs for å lade el-fly og for å være rigget for en utslippsfri elektrisk framtid i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

For å oppnå dette Avinor på Sola satt seg høye mål. – Vi vil at regionen skal bli den ledende i Europa innen elektrifisering av transport, forteller Lorentzen og legger til at de ønsker å være en spydspiss og pionéer i dette arbeidet. – Elektrifisering gir helt nye muligheter. Mindre fly bedre tilpasset mindre flyplasser og andre reisemønster. Flyene kan i langt større grad ta oss fram dit vi skal og dronetransport vil kunne revolusjonere netthandel og frakt av kolli.

For å få til dette kreves arbeid og oppfølging på mange plan og overfor mange miljøer og aktører. Elfly- og droneutviklerne er selvfølgelige samarbeidspartnere, energiprodusentene må involveres, microgrid- og nettaktørenes bidrag er avgjørende, samtidig som det jobbes for fullt med elektrifisering av tilbringertjenesten der både drosjer og busser blir elektriske.

Alle endringer av dette omfanget krever rett kompetanse, derfor er samarbeid med bl.a. Forus Næringspark, Risavika Havn, UiS og andre kompetansemiljøer en forutsetning.

 

Elfly er framtiden