Hvordan få en fullelektrisk framtid uten at sikringen går?

Når busser, båter og fly om få år blir elektriske – hva skjer når alle skal lade samtidig?
Forus Næringspark, Risavika havn og Stavanger lufthavn har sett på konsekvensene og sammen med Lyse AS laget et konsortium som vil ta regionale grep for å unngå at «sikringen går».
Lokal produksjon, lagring og styring av kraft er viktige stikkord. Er det mulig å utvikle et regionalt system for å forutsi behov og overskudd slik at kraft kan brukes optimalt innenfor eksisterende kraftnett? Arbeidet starter nå for å være klar til en full transport-elektrifisering.

GRØNN FROKOST
Fredag 9. november kl 07:30
Lyses lokaler i Breiflåtveien 18, møterom Preikestolen

Elfly er framtiden

Program:

07:30 Frokost og mingling
08:00 Velkommen v/ Bjørg Tysdal Moe
08:05 «Utfordringer med nettkapasitet», Håvard Tamburstuen, Lyse Elnett
08:25 «Smarte energisystemer på Stavanger lufthavn – en dyd av nødvendighet når de første el-flyene snart kommer», Ingvald Erga, Avinor
08:40 «Energinøytralt Forus 2025», Stein Racin Grødem, Forus Næringspark
08:55 Ingen smart by uten en smart havn», Terje Aasen, NIRAS og Merete Eik, Stavangerregionen Havn
09:10 Pause
09:25 «EU prosjektet Invade – Fremtidens fleksibilitetstjenester og forretningsmodeller i energibransjen», Trond Thorbjørnsen og Dagfinn Wåge, Innovasjonsavdelingen i Lyse og Trond Furenes, Smartly
09:50 «Utfordringer knyttet til regulatoriske forhold», Arne Oftedal, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
10:10 «Enovas støtteordninger for bygg og anlegg», Magni Fossbakken, Enova
10:30 Vel hjem!