Kan batteriteknologi gi eksportmuligheter til vår region?

Vi har startet på en rekke webinarer som tar for seg temaene i NHOs rapport ‘Grønne elektriske verdikjeder’. Det første webinaret i rekken fant sted tirsdag 23. mars og omhandlet batteriteknologi og eksportmuligheter.

Tyri Stugu fra NHO presenterte deres rapport med særlig fokus på hvilke muligheter vi har innen batterier. Her kom det frem at det er en økende global etterspørsel etter batterier og at Norge kan ta en tydelig posisjon i markedet ved hjelp av de rette grepene.

Deretter presenterte Lotte Grepp Knutsen fra Equinor deres strategi knyttet til batterisatsing. Hun gikk inn på hvor stort potensiale batteriteknologi har for å bli den største nye grønne industrien i Norge på 2020-tallet. Vi har muligheten til å utvikle en ny global konkurransedyktig norsk industri basert på ren, fornybar energi. Hun pekte også på ulike utfordringer Norge møter for å kunne skalere opp industrien.

Beyonder er et velkjent selskap i innen batteriteknologi fra vår egen region. Svein Kvernstuen presenterte deres konsept og hvilke behov de har knyttet til arbeidskraft, kompetanse og infrastruktur. Videre ble deres strategi for oppskalering presentert og hva industrien trenger for å kunne oppskalere.

Avslutningsvis presenterte dekan ved UiS, Øystein Lund Bø, universitetets ulike studier som kan være relevant for en satsing på batteriteknologi. Han snakket også om at batteriteknologi er en av mange fagområder hvor det ønskes eget studietilbud og hvordan dette eventuelt kan komme på plass. Det er for tiden en utredning av et nytt studietilbud innen batteri- og energiteknologi med mulig oppstart i 2022.

Fra NHO sin presentasjon av "Grønne elektriske verdikjeder".
Fra UiS sin presentasjon om mulige nye studier.
Fra UiS sin presentasjon om mulige nye studier.