Bate tester bildeling i Stavanger

I oktober i fjor innledet Bate et prøveprosjekt sammen med Bilkollektivet. Dette som ledd i en større langsiktig strategi der hensikten er å bli grønnere og gjøre livet enklere for kundene.

– Gjennom bildelingsordningen ønsker vi å gi medlemmer som bor i våre boliger, og andre beboere i kommunen, en enkel og attraktiv bildeleordning, sier kommunikasjonssjef Cecilie Wathne.

Bilkollektivet er en medlemsorganisasjon som har eksistert siden 1995, og er i dag Oslo største bilpool med nesten 7000 brukere. – Organisasjonen er en naturlig samarbeidspartner for oss, forklarer Cecilie. – Vi har mange likhetstrekk, begge er medlemsorganisasjoner, og vi ønsket å teste bildele-viljen blant våre medlemmer gjennom dette pilotprosjektet.

Tradisjonelt har boligbyggelag bygget og utviklet enkeltstående prosjekter. Framover ønsker Bate å tenke hele bomiljø. Det innebærer blant annet et helt nytt tankesett når det gjelder transport.

Ådne Sæverud som har vært medlem av Bilkollektivet siden 2010 i en av bilene som deles.

Avhengig av bruk
Sammen ønsker Bate og Bilkollektivet å bygge ut en attraktiv bilpool også i Stavanger-området. Foreløpig er fem biler plassert ut i sentrumsnære områder. Den første bilen ble plassert på Tjensvoll i oktober i fjor, og i tillegg står det biler i Badedammen, Verven og sentrum.  – Foreløpig har det ikke tatt helt av, men vi jobber for å gjøre tilbudet enda mer kjent. Bilene er merket med både Bilkollektivet og Bate, så de skal være lette å finne, understreker kommunikasjonssjefen.

 

Basert på bruken vil en i prosjektet se hvordan en kan optimalisere og bygge ut løsningen. Dette er selvsagt helt avhengig av at bilene brukes.

Flere tenker alternativt
– Vi vet at kommunene legger opp til en sterkere urbanisering hvor flere bor og arbeider i samme området, forklarer Cecilie. Det vil blant annet bety at færre har behov for egen bil, eller i alle fall kvitter seg med bil nummer to.  Dette tar nok noe tid, men vi ser at flere og flere tenker alternativt. Å kjøpe seg en bolig er dyrt og stadig flere ser at de også kan redusere kostnaden ved for eksempel å kutte ut parkeringsplass.

Suksesskriterier for at pilotene skal fungerer
Slik Bate og Bilkollektivet ser det, er det tre avgjørende kriterier for at bildeling skal fungere; tilgjengelighet, kort avstand til bilene og et godt kollektivtilbud til daglig transport. Biler i deleordning brukes gjerne til helgeturer, langturer eller når en skal gjøre større innkjøp.

Bildeling
Slik ser de ut, bilene som kan deles.